czwartek, 19 marca 2015

Hypnomys morpheus - popielica z jeziora

inne nazwy: popielica olbrzymia z Majorki*
 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ssaki
 • Rząd: Gryzonie
 • Rodzina: Popielicowate
 • Gatunek: Hypnomys morpheus

Występowanie

Hypnomys morpheus został odnaleziony na danie jeziora na wyspie Majorka. Przypuszczalnie zamieszkiwał archipelag Balearów zajmując min. Majorkę, Minorkę i Cabrerę od późnego plejstocenu do wczesnego holocenu. Przed przybyciem człowieka wyspy te porastał suchy las i zakrzewienia, specyficzne dla klimatu śródziemnomorskiego. 

Ogólny opis

Hypnomys morpheus jest gatunkiem o znikomej wiedzy na jego temat. Odnaleziony szkielet, wraz z pojedynczymi kośćmi i zębami sugeruje iż był blisko spokrewniony z żołędnicami z rodzaju Eliomys(budową ciała przypominając mysz z długim i puchatym ogonem), lecz osiągał nieco większe rozmiary, a jego żuchwa była bardziej masywna. Hypnomys morpheus osiągał ok. 30 cm długości ciała z czego ok. 11 cm składało się na ogon. Osiągał wagę w przedziale 170-280 gram. 

Dymorfizm płciowy

brak danych.

Pożywienie

Masywna żuchwa sugeruje iż gatunek przystosował się do zjadania pokarmów twardych np. nasion i orzechów, a także owoców i małych bezkręgowców.

Zachowanie

Brak danych. Przypuszcza się iż Hypnomys morpheus prowadził głównie nocny i naziemny tryb życia, choć sprawnie wspinał się po drzewach.

Rozród

Brak danych.

Naturalni wrogowie

Głównie ptaki drapieżne np. sowa Tyto balearica. Później człowiek, oraz najprawdopodobniej przywleczone szczury.

Długość życia

Brak danych.

Przyczyny wymarcia

Hypnomys morpheus zamieszkiwał Baleary od późnego plejstocenu do wczesnego holocenu. Okres wymarcia gatunku pokrył się z ekspansją człowieka na owe wyspy, dlatego sądzi się iż był on główną przyczyną wymarcia. Człowiek niszczył naturalne środowisko popielicy i mógł przywlec gatunki inwazyjne(np. szczury) konkurujące z endemicznymi mieszkańcami wysp.

Ciekawostki

 • Najbardziej kompletne szkielety odkryto na dnie jeziora Cova des Pas de Vallgornera(Majorka) w osadach limnicznych.
 • Hypnomys morpheus został opisany po raz pierwszy w 1919 roku przez brytyjską paleontolog Dorothea Bate.
 • Niegdyś klasyfikowany do rodzaju Eliomys.
 • Przodkiem Hypnomys morpheus jest Hypnomys onicensis(występował w plejstocenie), który został wyodrębniony jako osobny gatunek z Hypnomys morpheus. 
 • Niektóre szczątki Hypnomys morpheus datowane są na ok. 5 tysięcy lat.
 • Niektórzy badacze, poza powyższymi gatunkami do rodzaju Hypnomys jako osobny gatunek klasyfikują także Hypnomys waldreni(występował w plejstocenie).
Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypnomys_morpheus
-https://en.wikipedia.org/wiki/Majorcan_giant_dormouse
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypnomys
-https://es.wikipedia.org/wiki/Hypnomys_morpheus
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3013122/
-https://books.google.pl/books?id=JmSsNuwMAxgC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Hypnomys+morpheus&source=bl&ots=I6zwk0oR7U&sig=_uMP9cZq_-D9OkdkG7WM9xQJL9c&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiUku7dq83MAhVFWCwKHTkHCAwQ6AEIZjAM#v=onepage&q=Hypnomys%20morpheus&f=false
-https://www.app.pan.pl/archive/published/app54/app54-181.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz