sobota, 16 maja 2015

Coregonus fera - wymarła sieja z Jeziora Genewskiego

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Promieniopłetwe
 • Rząd: Łososiokształtne
 • Rodzina: Łososiowate
 • Gatunek: Coregonus fera

Występowanie

Sieja Coregonus fera zamieszkiwała Jezioro Genewskie na terenie Szwajcarii i Franci. Ryba preferowała strefę przydenną jeziora.

Ogólny opis

Brak dostatecznych danych na temat szczegółowego opisu gatunku. Ryba mierzyła ok. 30-40 cm długości ciała(maksymalnie 55 cm). Ciało wydłużone, bocznie spłaszczone z proporcjonalnie dużymi oczami i niewielkim otworem gębowym.

Dymorfizm płciowy

Brak danych.

Pożywienie

Głównie zooplankton, choć przypuszczalnie mógł polować także na larwy owadów, drobne bezkręgowce, małe ryby i ich ikrę.

Zachowanie

Coregonus fera podobnie jak inni przedstawiciele rodziny łososiowatych był gatunkiem stadnym. Nie podejmował wędrówek, a jedynie w okresie zimowym przechodził na wody głębsze.

Rozród

Tarło odbywało się od lutego do połowy marca. Ryby wpływały wtedy na wody głębsze, gdzie składały ikrę na roślinności wodnej.

Naturalni wrogowie

Głównie większe ryby i ptaki wodne.

Długość życia

Brak danych.

Przyczyny wymarcia

Sieja Coregonus fera była gatunkiem endemicznym dla Jeziora Genewskiego, nie występującym nigdzie indziej. W XIX wieku sieja była jedną z najczęściej łowionych ryb w Jeziorze Genewskim, wraz z także wymarłą sieją Coregonus hiemalis. W roku 1890 oba gatunki stanowiły prawie 70% wszystkich złowionych ryb w jeziorze. Jednak w wyniku zanieczyszczenia wód, a co za tym idzie eutrofizacją jeziora, nadmierną eksploatacją, oraz hybrydyzacją z gatunkami wprowadzonymi(min. Coregonus palaea), już w 1920 roku gatunek stał się dosyć rzadki. 1950 roku odnotowano jeszcze występowanie ryby na terenie jeziora, lecz od 1958 roku nie widywano już tego gatunku. W roku 1980 w wyniku eutrofizacji wód niemal wszystkie ryby w Jeziorze Genewskim wymarły. Obecnie jednak stan wód polepsza się w znacznym tempie, choć już za późno dla niektórych gatunków.

Ciekawostki


 • Pierwotnie szwajcarski zoolog Émile Dottrens w 1950 roku przypisał ryby występujące w Jeziorze Genewskim i Bodeńskim do jednego gatunku Coregonus fera. Dopiero szwajcarski ichtiolog Maurice Kottelat w 1997 roku zróżnicował te dwa gatunki, rozdzielając na Coregonus fera z Jeziora Genewskiego i Coregonus arenicolus z Jeziora Bodeńskiego.
 • Gatunek został opisany już w 1825 roku przez szwajcarskiego przyrodnika Louis'a Jurine.
 • Czasami mianem Coregonus fera określana jest obca dla Jeziora Genewskiego sieja Coregonus palaea.
 • Coregonus fera jest jedną z 9 wymarłych przedstawicieli rodzaju Coregonus. Innymi są min. Coregonus alpenae, Coregonus bezola, Coregonus gutturosus, Coregonus hiemalis, Coregonus johannae, Coregonus nigripinnis, Coregonus oxyrinchus Coregonus restrictus.
 • Na terenie Jeziora Genewskiego występował jeszcze jeden gatunek siei Coregonus hiemalis, wcześniej klasyfikowany jako podgatunek siei pospolitej(Coregonus lavaretus). Podobnie jak Coregonus fera wymarł ok. roku 1950.
 • Rodzaj Coregonus liczy ok. 80 gatunków ryb min. sielawę lemańską(Coregonus hiemalis), chadara(Coregonus chadary) i pelugę(Coregonus peled).    
Bibliografia
-https://en.wikipedia.org/wiki/Coregonus_fera
-http://www.fishbase.org/summary/5475
-http://www.iucnredlist.org/details/135627/0
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Coregonus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz