czwartek, 30 stycznia 2014

Coregonus bezola - wymarła sieja z Jeziora Bourgeta

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Promieniopłetwe
  • Rząd: Łososiokształtne
  • Rodzina: Łososiowate
  • Gatunek: Coregonus bezola

Występowanie

Sieja Coregonus bezola zamieszkiwała słodkowodne Jezioro Bourgeta na terenie Francji. Głównie spotykana na wodach głębokich(80-70 m), rzadko przy brzegu.

Ogólny opis 

Brak dostatecznych danych na temat szczegółowego opisu  Coregonus bezola. Ryba mierzyła przeciętnie 32 cm długości. Ciało było wysmukłe, tzw. typu śledziowatego. Otwór gębowy wąsko wcięty.


Dymorfizm płciowy

brak danych

Pożywienie

Zapewne podobne jak w przypadku innych przedstawicieli rodzaju Coregonus czyli min. owady, bezkręgowce wodne, małe ryby i ich ikra.

Zachowanie

Gatunek nie był rybą wędrowną i rozmnażał się w rodzimym jeziorze. Zapewne jak inni przedstawiciele łososiowatych, był rybą stadną.

Rozród

Skromne dane. Wiadomo iż sieja rozmnażała się od stycznia do lutego, zwykle na płytszych wodach o błotnistym dnie.

Naturalni wrogowie 

Młode osobniki mogły padać ofiarą drapieżnych ryb i ptaków wodnych. Osobnik dorosły, poza człowiekiem, zwykle nie posiadał naturalnych wrogów.

Długość życia 

brak danych.

Przyczyny wymarcia

Niejasne. Za rok wymarcia uznaje się 1960, gdyż jak wynika z wywiadów miejscowych rybaków, ryba ta nie była przez nich widywana od tego roku. Ostatni zidentyfikowany i udokumentowany złapany osobnik pochodzi z roku 1800. Prawdopodobną przyczyną wymarcia ryby mogło być zanieczyszczenie wody oraz przełowienia.

Ciekawostki 

  • Jest jedną z 9 wymarłych przedstawicieli rodzaju Coregonus. Innymi są min. Coregonus alpenae, Coregonus fera, Coregonus gutturosus, Coregonus hiemalis, Coregonus johannae, Coregonus nigripinnis, Coregonus oxyrinchus i Coregonus restrictus.
  • Jest jedną z 12 całkowicie wymarłych ryb europejskich. Innymi są Chondrostoma scodrense, Coregonus fera,  Coregonus restrictus, sieja z Jeziora Genewskiego*(Coregonus hiemalis), sieja drobnopyska(Coregonus oxyrinchus), sieja z Jeziora Bodeńskiego*(Coregonus gutturosus), Salvelinus profundus, Romanogobio antipai, Salvelinus neocomensis, ciernik z Jeziora Techirghiol*(Gasterosteus crenobiontus) oraz niepewny w systematyce minóg ukraiński wędrowny*(Eudontomyzon sp. nov. 'migratory).
  • Została naukowo opisana przez szwajcarskiego zoologa Victor'a Fatio w 1888 roku.
  • Rodzaj Coregonus liczy ok. 80 gatunków ryb, do których należą min. sieja pospolita(Coregonus lavaretus), kilec(Coregonus kiletz), tugun(Coregonus tugun) i sielawa(Coregonus albula).  
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Coregonus_bezola
-https://en.wikipedia.org/wiki/Coregonus
-http://www.iucnredlist.org/details/135556/0
-http://www.fishbase.org/summary/49191


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz