poniedziałek, 27 stycznia 2014

Koralowiec niebieski - rzadki koralowiec rodzący planule.

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Typ: Parzydełkowce
 • Gromada: Koralowce
 • Podgromada: Koralowce ośmiopromienne
 • Rodzina: Helioporidae
 • Gatunek: Koralowiec niebieski (Heliopora coerulea)

Występowanie

Zasiedla niemal cały Indo-Pacyfik. Można go znaleźć od Morza Czerwonego i Afryki Wschodniej po Azję Południowo-Wschodnią i Polinezję, w tym południe Japonii, Australii i w całym Morzu Koralowym, aż po Samoa Amerykańskie. Największa populacja występuję przy Ishigaki Island w południwo-zachodniej Japonii. Występuje także na Fidżi. Zwykle woli przebywać na płytkiej części rafy koralowej, zwykle mniej niż 2 m głębokości, czasami w strefie pływów i miejscach okresowo odsłanianych(watt).

Ogólny opis

Koralowiec niebieski swą nazwę zawdzięcza, stale niebieskiemu szkieletowi, do którego przyczepione są niebieskie lub szarozielone polipy. Koralowiec niebieski, jak inne koralowce, jest kolonią małych polipów, tworzących jeden organizm. Każdy polip koralowca niebieskiego posiada osiem macek, a kolonia tworzy rozgałęziony, płatkopodobny koralowiec, lub kolumnowy koralowiec.

Dymorfizm płciowy

Męskie, jak i żeńskie komórki rozrodcze, występują zwykle na pojedynczej kolonii.

Populacja i zagrożenia 

Koralowiec niebieski jest klasyfikowany jako gatunek narażony na wyginięcie. Zanotowana spadek populacji tego koralowca i mimo szerokiego zakresu występowania w niektórych miejscach stał się gatunkiem bardzo rzadkim. Koralowcowi niebieskiemu(jak też innym koralowcom) zagraża handel biżuteriom, wykonaną z koralowca oraz żywymi osobnikami w akwarystyce morskiej, lecz największym zagrożeniem jest zmiana klimatu, w wyniku czego podwyższyła się wrażliwość koralowców na rozmaite choroby, a podwyższanie się poziomu morza, temperatury oraz zakwaszenia wody prowadzą do zanikania raf koralowych z miejsc na których niegdyś występowały. Obecnie duże żniwa zbiera choroba koralowców, która w wyniku globalnego ocieplenia znacznie rozwinęła swój zasięg, prowadząc do tzw. wybielania rafy, czyli obumierania kolonii koralowców. Dużym zagrożeniem jest także niszczenie koloni koralowców przy pomocy dynamitu, który używany jest do połowów ryb, turystyka(ludzie niszczą koralowce, biorą ich części jako pamiątka), gatunki inwazyjne i ekspansywne(np. populacja korony cierniowej znacznie pomnożyła swoją liczebność, co za tym idzie niszczy ona 80 km Wielkiej Rafy Kolorowej rocznie), a także zanieczyszczenia wody. Naukowcy przypuszczają iż w ciągu kilkudziesięciu lat, przy obecnym spadku populacji koralowca niebieskiego, wymrze on całkowicie. Obecnie prowadzone są działania ochronne, aby uchronić gatunek przed zagładą. Są wymienione w konwencji CITES w załączniku II. Prowadzi się także sztuczne rozmnażanie koralowców, aby odradzać martwe obszary raf.

Pożywienie 

Polipy żyją w symbiozie z mikroskopijnymi glonami, zwanymi zooksantellami. W wyniku fotosyntezy dostarczają one energii polipom, a te w zamian dają im lepszy dostęp do światła słonecznego. Resztę zapotrzebowania polipy czerpią z mikroskopijnego planktonu, rozpuszczonego w wodzie.

Zachowanie

Jak wszystkie koralowce, prowadzi osiadły tryb życia. Jest koralowcem  hermatypowym, czyli zdolnym do tworzenia raf koralowych. Po śmierci koral stanowi dobre podłoże, do tworzenia się nowej kolonii.

Rozród

Jest jednym z niewielu koralowców, u których występuje zapłodnienie wewnętrzne. Koralowiec niebieski rozmnaża się płciowo. Zamiast uwalniać spermę i komórki jajowe do toni wodnej, zapłodniona komórka dorasta wewnątrz polipa. Pojedynczy polip uwalnia przeciętnie 1-2 larwy(zwane planulami). Przyczepia się ona następnie do koloni i kiedy dostatecznie dorośnie, przy odpowiednich warunkach, zostaje uwolniona do wody. W przeciwieństwie do większości planuli innych koralowców, larwa koralowca niebieskiego nie potrafi pływać, zatem uzależniona jest od ruchów wody i prądów morskich. Kiedy larwa znajdzie odpowiedni teren w przeciągu kilku dni, zagnieżdża się tworząc polip, który pobierając węglan wapnia z wody tworzy szkielet i kolejne polipy przez pączkowanie. Przeciętny koralowiec budowany jest przez 8 lat, zanim uzyska zdolność do rozmnażania się.

Naturalni wrogowie 

Niektóre skorupiaki, rozgwiazdy i ryby np. papugoryby.

Długość życia  

Kilkaset lat. Jest jednym z najdłużej żyjących organizmów zwierzęcych.

Znaczenie dla człowieka

Z koralowca niebieskiego wytwarzana jest biżuteria, odznaczająca się pięknym, niebieskim kolorem. Czasami bywa obiektem pożądania w akwarystyce morskiej. Kolonie tych koralowców(a także innych gatunków) tworzą rafy kolorowe, które są jedną z największych atrakcji turystycznych.

Ciekawostki 

 • Jest monotypowym przedstawicielem rodziny Helioporidae i rodzaju Heliopora.
 • Gatunek ten jest jeszcze w miarę liczny przy Wyspach Marshalla i Kiribati.
 • Obecnie średnia długość życia koralowca niebieskiego wynosi 10 lat. Zwykle po tym okresie jest atakowany przez choroby, co prowadzi do wybielenia.
 • Koralowce są najdłużej żyjącymi organizmami zwierzęcymi. Koralowce z rodzaju Leiopathes dożywają 4200 lat.
 • Jest w miarę odpornym koralowcem, dlatego pożądany w akwarystyce.

Bibliografia:
-http://www.arkive.org/blue-coral/heliopora-coerulea/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_coral
-http://www.iucnredlist.org/details/133193/0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz