środa, 29 stycznia 2014

Phlebolepis elegans - dwuśrodowiskowa, wymarła ryba.

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Telodonty
  • Rząd: Phlebolepidiformes
  • Rodzina: Phlebolepididae
  • Gatunek: Phlebolepis elegans

Występowanie

Skamieniałości Phlebolepisa znajdowane są w krajach bałtyckich, Ameryce Północnej i Rosji, głównie na Syberii. Prawdopodobnie zamieszkiwał wody przybrzeżne ok. 440 mln lat temu do 420 mln lat temu(czyli od wczesnego syluru do późnego syluru). Prawdopodobnie był dwuśrodowiskowy.

Ogólny opis

Phlebolepis był niewielką rybą osiągającą przeciętnie 10 cm długości ciała. Przypuszczalnie posiadał pletwę grzbietową, długą pletwę odbytową, dobrze rozwiniętą pletwę ogonową oraz parę płetw piersiowych. Otwór gębowy był zaokrąglony, podobnie jak u anaspidów, z którymi był spokrewniony. Inne cechy ryby, jak kolor ciała, to spekulację.

Dymorfizm płciowy

Brak danych.

Pożywienie

Przypuszczalnie skorupiaki i bezkręgowce wodne.

Zachowanie

Prawdopodobnie był rybą dwuśrodowiskową, czyli żyjącą w słodkich, jak i słonych wodach. Brak danych o zachowaniu ryby.  

Rozród 

Przypuszczalnie jajorodna. Brak danych.

Naturalni wrogowie

Większe ryby oraz bezkręgowce, jak np. staroraki.

Długość życia

Brak danych.

Przyczyny wymarcia

Phlebolepis wymarł przypuszczalnie podczas tzw. mniejszego wymierania,  zwanego "Lau event", związanego ze szybkimi zmianami w poziomach morza. Najbardziej poszkodowaną grupą zwierząt były konodonty.

Ciekawostki 

  • Telodonty do których należał Phlebolepis, pojawiły się w późnym ordowiku, a wymarły w późnym dewonie.
  • Skamieniałości phlebolepisów są dość częste, dlatego przypuszcza się iż był dosyć liczną rybą w swoim okresie.
  • Epitet gatunkowy "elegans" oznacza, "ładny", "elegancki"
  • Odkryto obecnie dwa gatunki należące do rodzaju Phlebolepis min. Phlebolepis elegans Phlebolepis ornata.
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Phlebolepis
-http://www.kirj.ee/public/Estonian_Journal_of_Earth_Sciences/2012/issue_4/earth-2012-4-261-276.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz