wtorek, 26 kwietnia 2016

Karmazyn smukły - mały, niepoławiany.

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Promieniopłetwe
 • Rząd: Skorpenokształtne
 • Rodzina: Skorpenowate
 • Gatunek: Karmazyn smukły(Sebastes jordani)

Występowanie

Karmazyn smukły zamieszkuje Ocean Spokojny u wybrzeży Ameryki Północnej. Jego zakres rozciąga się od Punta Baja na zachodnim wybrzeżu Kalifornii Dolnej(Meksyk) po La Perouse Bank(Kolumbia Brytyjska). Ryba najbardziej obficie występuje jednak u wybrzeży przylądku Point Reyes(Kalifornia), na terenie zatoki Monterey Bay(Kalifornia) i wokół Wysp Santa Barbara(Kalifornia). Niepotwierdzone informacje mówią o zaobserwowaniu gatunku u wybrzeży Półwyspu Kenai na terenie wyspy Granite Island(Alaska). Karmazyn smukły zamieszkuje głównie przybrzeżne obszary szelfu kontynentalnego do 350 m p.p.m.(głownie 150-200 m p.p.m.), zasiedla wyższe partie kolumny wody(pelagial), jak i strefę denną.

Ogólny opis 

Karmazyn smukły jest rybą o smukłym(jak sama nazwa wskazuje) i wydłużonym ciele, dorastającą do 35 cm długości ciała(przeciętnie 13-14 cm). Głowa szpiczasta, trójkątna, otwór gębowy duży, głęboko wcięty(sięgający do tylnej krawędzi oka) i skierowany skośnie w dół. Oczy proporcjonalnie duże. Ciało ryby zwykle koloru srebrzystego, różowego, lub brązowego(po odłowieniu zwykle zmienia kolor na bardziej różowy, lub oliwkowy). Okolice grzbietowe ciemniejsze, natomiast brzuszne jaśniejsze, białawe. Na ciele mogą występować także białe, lub srebrne plamy. Ryby żyjące na dnie zwykle przybierają ciemniejszych kolorów. Płetwy czerwonawe(poza grzbietową), zwłaszcza u nasady. Płetwa grzbietowa rozdzielona, pierwsza połowa posiada 13 kolczastych promieni, druga blisko osadzona 13-16 promieni miękkich. Płetwa brzuszna i odbytowa także dość wysokie, brzuszna posiada ok. 8 promieni kolczastych, natomiast odbytowa 3 kolczaste promienie i 8-11 miękkich. Płetwa ogonowa rozwidlona. U tej ryby otwór odbytowy charakterystycznie występuje między płetwą brzuszną, a odbytową(niem więcej po środku).


Dymorfizm płciowy

Brak wyraźnego. Samce są zwykle mniejsze od samic w podobnym wieku.

Populacja i zagrożenia

Gatunek nie podlega klasyfikacji w stopniach zagrożenia IUCN. Populacja oraz potencjalne zagrożenia dla przetrwania gatunku nie zostały obecnie poznane. Karmazyn smukły wydaje się gatunkiem pospolitym i niezagrożonym, choć badania sugerują iż w przeciągu kilkunastu lat jego liczebność uległa dużym wahaniom.

Pożywienie

Organizmy planktonowe np. kryl.


Zachowanie     

Gatunek słabo poznany. Karmazyn smukły prowadzi dzienny i samotny tryb życia. Często obserwuje się rybę polującą w strefie pelagialnej, jak i blisko dna. W poszukiwaniu pożywienia głównie opiera się na zmyśle wzroku. W razie zagrożenia zwykle ucieka, a w obronie stroszy kolce na płetwach.

Rozród

Bardzo słabo poznany. Okres rozrodczy przypada przypuszczalnie na maj-czerwiec. Po ok. 40 dniach od zapłodnienia, samica rodzi dobrze rozwinięty narybek(gatunek jajożyworodny). Młode rybki są pelagiczne i żywią się drobnym planktonem.

Długość życia

ok. 30 lat

Naturalni wrogowie 

Karmazyn smukły pełni ważną rolę w ekosystemie, będąc jednym ze źródeł pokarmu dla nurzyka zwyczajnego, nurka, uszanki kalifornijskiej, dużych ryb(np. czawycza) itp.

Znaczenie dla człowieka

Ryba posiada małe znaczenie w rybołówstwie. Wyławiana zwykle w połowach nieukierunkowanych na ten gatunek i często traktowana jako przyłów. Największe połowy karmazyna smukłego odnotowano w 1960 i 1970 roku, mimo ukierunkowania na inne karmazyny i Merluccius productus. Mięso karmazyna jest bardzo cenione z uwagi na wyjątkowy smak, małą ościstość, kruchość i niską zawartość tłuszczu, choć sam karmazyn smukły nie jest doceniany przez rybołówstwo z uwagi na małe rozmiary.

Ciekawostki

 • Karmazyn smukły jest jednym z najmniejszych karmazynów z rodzaju Sebastes.
 • W przeciwieństwie do niektórych przedstawicieli skorpenowatych, karmazyn smukły nie jest jadowity i nie stanowi zagrożenia dla człowieka.
 • Gatunek został opisany w 1896 roku przez amerykańskiego biologa, pioniera nauk ichtiologicznych Charles'a Henry'ego Gilbert'a.
 • Na niektórych terenach karmazyn smukły jest dominującym gatunkiem skorpeny, będąc także ważnym elementem łańcucha pokarmowego.
 • Sebastes jest dość dużym rodzajem ryb do którego klasyfikuje się 108-109 gatunków karmazynów. Preferują wody chłodne, występując w północnych rejonach Oceanu Spokojnego i Atlantyckiego. W zależności od gatunku mogą zamieszkiwać strefę pływów po abisal(do 3000 m głębokości), choć większość gatunków preferuje strefę przydenną na obszarach przybrzeżnych. Osiągają różne rozmiary od 13 cm do 1 metra długości ciała. Ciało ryb jest bocznie spłaszczone z masywną głową i dużym pyskiem, skierowanym ukośnie w dół. Płetwa grzbietowa wyposażone w kolce, które u poszczególnych gatunków tłoczą jad(zwykle niegroźny dla człowieka). Ubarwienie ciała zmienne od jaskrawych i kontrastujących barw, przez kamuflujące. Ryby z rodzaju Sebastes należą do organizmów długowiecznych, np. karmazyn ostrooki(Sebastes aleutianus) może dożyć nawet 200 lat, co czyni go jednym z najdłużej żyjących kręgowców. Do owego rodzaju zaliczamy min. karmazyna aurora(Sebastes aurora), karmazyna czarnego(Sebastes melanops) i Sebastes chlorostictus.
Bibliografia:
-http://www.fishbase.org/summary/Sebastes-jordani.html
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastes
-https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastes
-http://www.pcouncil.org/wp-content/uploads/Shortbelly_Fieldetalgalleyproofs.pdf
-https://swfsc.noaa.gov/publications/FED/00770.pdf
-https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Henry_Gilbert

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz