niedziela, 22 grudnia 2013

Diplograptus - przedstawiciele graptolitów

inne nazwy: graptolit dwuszeregowy
  • Królestwo: Zwierzęta
  • Typ: Półstrunowce
  • Gromada: Graptolity
  • Rząd: Graptoloidea
  • Rodzina: Diplograptidae
  • Gatunek: Diplograptus simplex

Występowanie

Skamieniałości diplograptusów spotykane są na całym świecie co świadczy o tym iż zamieszkiwały zapewne wszystkie oceany późnego ordowiku(460-443 milionów lat temu), unosząc się w otwartej toni wodnej.

Ogólny opis

Diplograptus jest gatunkiem kolonijnym złożonym z dziesiątek małych graptolitów. Diplograptus był zbudowany z dwóch szeregów rurkowatych komór, a  w każdej z komór znajdował się jeden osobnik. Kolonia była przeczepiona do pływającego elementu, przypominająca kształtem talerz z zamocowanymi do niego pływakami. Na pływakach znajdowały się pierzaste ramiona służące do odfiltrowywania wody z pożywienia.

Dymorfizm płciowy 

Brak danych. Prawdopodobnie graptolity były bezpłciowe.

Pożywienie 

Zawiesina organiczna unosząca się w wodzie.

Zachowanie

Przez całe swoje życie diplograptus unosił się w toni wodnej, noszony prądami wody. Poszczególne graptolity wychwytywały drobiny pokarmu przy pomocy pierzastych ramion.

Rozród 

Brak danych. Prawdopodobnie rozmnażanie bezpłciowe.

Naturalni wrogowie 

Prawdopodobnie brak.

Długość życia

Brak danych.

Przyczyny wymarcia 

Niemal wszystkie graptolity wymarły podczas wymierania ordowickiego  ok. 438 milionów lat temu. Wymieranie było spowodowane prawdopodobnie wybuchem pobliskiej supernowej, co spowodowało przyjęcie przez Ziemie dużej dawki promieniowania i śmiertelnych zmian u prymitywnych organizmów.

Ciekawostki   

  • Nazwy koloni graptolitów pochodzą od ilości komór w pojedynczym szkielecie np. monograptus(z jednym szeregiem komór) i tetragraptus(z czterema szeregami komór).
  • Kolonia graptolitów zwana didymograptus posiadał dwa oddzielne szeregi komór.
  • Zachowanie graptolitów przypominało nieco dzisiejsze meduzy.
  • Obecnie opisano jedynie jeden gatunek należący do rodzaju Diplograptus-Diplograptus simplex, lecz zapewne rodzaj zawierał o wiele więcej przedstawicieli.
Bibliografia

-Douglas Dixon, Świat Prehistoryczny, Wydawnictwo SBM

-https://en.wikipedia.org/wiki/Diplograptus

-https://books.google.pl/books?id=q0g-AQAAIAAJ&pg=PA92&lpg=PA92&dq=Diplograptus+simplex&source=bl&ots=Nq1haOX96P&sig=yCbF0E_8oG7kbvKAHwUfC38L8d4&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjZ0YDOsv3MAhXsK5oKHWGHB7sQ6AEINzAE#v=onepage&q=Diplograptus%20simplex&f=false

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz