poniedziałek, 2 grudnia 2013

Salamandra olimpicka - amerykańskie salamandry


 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Płazy
 • Rząd: Płazy ogoniaste
 • Rodzina: Ambystomowate
 • Gatunek: Salamandra olimpicka(Dicamptodon copei)

Występowanie

Salamandrę olimpicką można znaleźć na Półwyspie Olympic(Olimpickim), Waszyngtonie, na południe przez południowe Cascades i Willapa Hills do strumieni, które spływają do rzeki w Columbia River Gorge w północno-zachodnim Oregonie. Zasiedla głównie rzeki i strumieni w wilgotnych lasach iglastych, gdzie temperatura wody nie przekracza 8-14 *C. Czasami spotykana w górskich, jasnych i zimnych jeziorach i stawach.

Ogólny opis

Salamandra olimpicka to średniej wielkości salamandra o przeciętniej długości 12-19 cm. Forma larwalna(podczas której większość osobników spędza całe życie) posiada krótkie, czerwonawe skrzela zewnętrzne oraz krótką płetwę ogonową, kończącą się w pobliżu kończyn tylnych. Ciało jest  zwykle koloru jasnobrązowego z ciemniejszą częścią grzbietową, pokrytą zazwyczaj żółtymi plamami. Część brzuszna jest zwykle jasna, lub niebieskoszara. Forma dorosła posiada marmurkowe, złotawe, lub brązowe ubarwienie z zaokrąglonym pyskiem i dobrze widocznymi rowkami żebrowymi. Formy dorosłe są bardzo rzadkie.

Dymorfizm płciowy 

Prawdopodobnie brak.

Populacja i zagrożenia 

Obecnie salamandra olimpicka jest klasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski. Populacja szacowana jest na kilka tysięcy osobników i wydaje się być stabilna, choć w przyszłości salamandrze może zagrozić wzrost temperatury w ciekach wodnych, co może prowadzić do zamulenia wody i utrudnić zdobywanie pożywienia przez ten gatunek.

Pożywienie 

Salamandra olimpicka jest żywi się zwykle owadami i innymi bezkręgowcami wodnymi, lecz prawdopodobnie zjada również małe ryb i inne małe kręgowce.

Zachowanie  

W warunkach naturalnych słabo poznane. Większość osobników pozostaje w formie larwalnej do końca życia. Zwykle podczas dnia są ukryte między kamieniami i kawałkami drzew. Czasami można zaobserwować delikatnie stąpającą salamandrę po kamienistym dnie strumienia, wyszukującą między kamieniami i innymi przedmiotami potencjalnych ofiar. Nocą przejawiają intensywniejszą aktywność niż za dnia.

Rozród

U tego gatunku zachodzi zjawisko neotenii, czyli rozmnażania się w formie larwalnej. Okres rozrodczy u tego gatunku jest całoroczny chociaż najbardziej nasila się zazwyczaj wiosną, latem i jesienią. Po udanej kopulacji samica składa ok. 200 jaj w komorze lęgowej pod kamieniem, kawałkiem drzewa lub innych przedmiotem, której strzeże przed intruzami. Po wykluciu larwy stają się całkowicie samodzielne, a po osiągnięciu 6-7 cm stają się zdolne do rozrodu.

Naturalni wrogowie

Duże ptaki wodne(czaple itp.), duże ryby oraz węże.

Długość życia

Brak danych. Prawdopodobnie ok. 10 lat.

Znaczenie dla człowieka

Bywa hodowana jako zwierzę domowe oraz obiekt badań laboratoryjnych.

Ciekawostki

 • Jest jednym z niewielu płazów u których występuje zjawisko neotenii. Jednym z płazów u których także występuje te zjawisko jest ambystoma meksykańska 
 • Choć większość osobników dorosłych zostało uzyskanych podczas badań laboratoryjnych, to w warunkach naturalnych także są spotykane, lecz niezwykle rzadko.
 • W niektórych ciekach wodnych salamandra olimpicka jet dominującym kręgowcem. 
 • Rodzaj Dicamptodon często jest określany w polskim nazewnictwie mianem amerykańskich salamander pacyficznych.
 • Salamandra olimpicka jest blisko spokrewniona z salamandrą idahońską(Dicamptodon aterrimus), skrzeczkiem olbrzymim(Dicamptodon ensatus) i salamandrą pacyficzną(Dicamptodon tenebrosus). Wszystkie są jedynymi przedstawicielami rodzaju Dicamptodon. 
Bibliografia:

-https://en.wikipedia.org/wiki/Cope%27s_giant_salamander
-http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Dicamptodon&where-species=copei
-http://www.iucnredlist.org/details/59079/0
-http://www1.dnr.wa.gov/nhp/refdesk/herp/html/4dico.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz