niedziela, 1 grudnia 2013

Piaskarka hiszpańska - chowająca się w piasku

inne nazwy: psammodromus hiszpański*
  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Gady
  • Rząd: Łuskonośne
  • Rodzina: Jaszczurki właściwe
  • Gatunek: Piaskarka hiszpańska(Psammodromus hispanicus)

Występowanie

Zamieszkuje Półwyspem Iberyjski min. Hiszpanie, Portugalię i południową Francję, lecz w wielu miejscach w północnej części Półwyspu Iberyjskiego wymarła. Preferuje tereny nasłonecznione o piaskowym podłożu i niskiej roślinności. Zasiedla także nadmorskie wydmy.

Ogólny opis 

Piaskarka hiszpańska jest niedużą jaszczurką o całkowitej długości ciała 14-15 cm. Jaszczurka jest smukła, posiada lekko spłaszczone ciało oraz małą głowę . Łuski są dosyć duże i klinowate. Ubarwienie jest niejednolite, najczęściej jaszczurka jest szara, szaro-brązowa lub brązowa, choć zdarzają się osobniki żółto-brązowe i jasne, z jasnymi plamami ciągnącymi się rzędowo przez całą długość jaszczurki i ciemnymi poprzecznymi plamami, lecz zdarzają się osobniki o niemal niewidocznych wzorach. strona brzuszna gada jest zwykle jasna, lub bladozielona. Ogon krótki zwykle 6-7 cm.

Dymorfizm płciowy  

Brak.

Populacja i zagrożenia

Klasyfikowana jako gatunek o najmniejszym stopniu na wyginięcie. Na terenie swojego występowania dosyć pospolita, choć została wytępiona z wielu miejsc na północy Półwyspu Iberyjskiego. Poważnym zagrożeniem dla tego gada jest utrata środowiska życia, zwłaszcza przez pożary i rolnictwo, a także urbanizacje terenów przybrzeżnych. Obecnie prowadzone są próby reintrodukcji.

Pożywienie

Małe owady i inne bezkręgowce.

Zachowanie  

Jaszczurka dosyć żywa i bardzo zwinna aktywną podczas dnia. Większość czasy spędza na poszukiwaniu pokarmu, a zagrożona szybko zagrzebuje się w piasku. Złapana wydaje z siebie charakterystyczny odgłos. Hibernuje w okresie zimowym przez 3-4 tygodnie, choć może także zapadać w sen letni podczas bardzo wysokich temperatur. Zazwyczaj żyje w małych grupkach.

Rozród

Okres rozrodczy przypada na wiosnę zaraz po przebudzeniu z hibernacji. Samiec podczas zalotów kąsa samice w okolice szyi. Samica po kilku tygodniach znosi 2-8 jaj w wilgotnym i ciepłym miejscu zazwyczaj w wykopanym dołu, ale także wśród gnijącej roślinności i w próchniejącym drzewie. Po upływie 8 tygodni z jajek wykluwają się małe jaszczurki. Samica zazwyczaj rozmnaża się 2 razy do roku. Dojrzałość płciową osiągają po upływie 1 roku.

Naturalni wrogowie   

Jest pokarmem dla większości mięsożernych ptaków, węży, dużych owadów oraz ssaków.

Długość życia 

W naturalnym środowisku 2-3 lata. W niewoli mogą dożyć nawet 8 lat.

Znaczenie dla człowieka

Czasami piaskarka bywa hodowana w terrariach jako zwierzę domowe, lecz nie jest popularną jaszczurką, choć jej hodowla nie przysparza problemów.

Ciekawostki

  • Wyróżnia się dwa podgatunki piaskarki hiszpańskiej min. Psammodromus hispanicus hispanicus(podgatunki nizinny) i Psammodromus hispanicus edwardsianus(podgatunek górski).
  • Została opisana naukowo przez Leopolda Fitzinger'a Austriackiego zoologa.
  • Jest blisko spokrewniona z piaskarką algierską(Psammodromus algirus), Psammodromus microdactylus i Psammodromus blanci oraz innymi reprezentantami rodzaju Psammodromus liczącego 6 gatunków.
Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskarka_hiszpa%C5%84ska
-https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Psammodromus
-http://www.iucnredlist.org/details/61560/0
-http://www.terrarium.com.pl/290-psammodromus-hispanicus-piaskarka-hiszpanska/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz