niedziela, 25 sierpnia 2013

Lucjan gwinejski - lucjan Afryki


  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Promieniopłetwe
  • Rząd: Okoniokształtne
  • Rodzina: Lucjanowate
  • Gatunek: Lucjan gwinejski(Lutjanus dentatus)

Występowanie

Zasiedla strefę przybrzeżną, głównie wody o kamienistym dnie i rafy koralowe, lecz wpływa także do lagun i rzek Afryki zachodniej od Zatoki Gwinejskiej po Angole.

Ogólny opis

Lucjan gwinejski jest dużą rybą dorastającą do 150 cm długości, z wagą do 50 kg. Głowa jest lekko zaokrąglona, a wargi są grube. Przedoczodołowe kości są szerokie, a oko dosyć duże. Ryba posiada ostre kolce na płetwie grzbietowej. Grzbiet ryby jest zwykle szary, a reszta ciała jasnopomarańczowa do lekko różowego. Lucjan posiada ostre zęby

Dymorfizm płciowy

 Prawdopodobnie brak.

Populacja i zagrożenia

Ryba jest poławiana, lecz nie ma szczególnego znaczenia w rybołówstwie. Jest lubiana przez wędkarzy, gdyż jest rybą waleczną. Nie podlega klasyfikacji w stopniach zagrożenia i uważana jest za lokalnie liczną. Najliczniejsza populacja występuje w Zatoce Gwinejskiej.

Pożywienie

Ryby, skorupiaki i głowonogi.

Zachowanie

Lucjan tworzy ławicę, które składają się z ryb o podobnej wielkości. Straszę ryby przebywają zazwyczaj na większych głębokościach niż młode osobniki. Lucjan gwinejski najbardziej lubi przebywać w pobliżu raf koralowych i w pobliżu wraków statków, gdzie łatwo o pożywienie.

Rozród

Brak bliższych danych.

Naturalni wrogowie

Głównie rekiny(lamna śledziowa, żarłacz biały, żarłacz tępogłowy) i ssaki morskie(orka karłowata, delfiny).

Długość życia

Prawdopodobnie około 50 lat.

Znaczenie dla człowieka

Jest rybą poławianą, lecz większą popularnością cieszy się wśród wędkarzy, ze względu na swoją waleczność.

Ciekawostki


  • Łacińska nazwa ryby Lutjanus dentatus oznacza w tłumaczeniu lucjan zębaty.
  • Nazwa angielska ryby African brown snapper, oznacza afrykański lucjan brązowy. Natomiast istnieje inny lucjan o angielskiej nazwie Guinea snapper(Lutjanus endecacanthus), który tłumaczy się jako lucjan gwinejski, lecz jest to zupełnie inny gatunek.
  • W 1830 roku zoolog Achille Valenciennes nadał rybie łacińską nazwę Mesoprion retrospinis, lecz obecna została jej nadana w 1952 roku przez Delais'a.
  • Do rodzaju Lutjanus zalicza się 66-69 gatunków lucjanów, min. lucjana Jana(Lutjanus johnii), lucjana purpurowego(Lutjanus purpureus) i lucjana lampaskiego(Lutjanus fulviflamma).          
Bibliografia:
-http://www.fishbase.org/error/mysqlerr.php?db=fbquizv2
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Lutjanus
- http://www.iucnredlist.org/details/194394/0

1 komentarz: