środa, 5 listopada 2014

Ślepaczek zwyczajny - tajemniczy marszczelowiec z Amazonki

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Płazy
  • Rząd: Płazy beznogie
  • Rodzina: Marszczelcowate
  • Gatunek: Ślepaczek zwyczajny(Caecilia tentaculata)

Występowanie

Występuje w Ameryce Południowej(dorzecze Amazonki) min. w południowej i wschodniej Kolumbii, południowej Wenezueli, Surinamie(poza północno-zachodnim terytorium), Gujanie Francuskiej, północnej i północno-zachodniej Brazylii, wschodnim Ekwadorze i północno-wschodnim Peru. Małe populację rozsiane są także w północno-zachodniej Wenezueli. Wystąpienie tego gatunku na terenie Gujany i przy północnych granicach Boliwii wymaga potwierdzenia. Zasiedla tropikalne i subtropikalne nizinne lasy, plantację, oraz trawiaste tereny podmokłe. Przypuszcza mógłby przetrwać także na leśnych terenach zdegradowanych, lecz jak na razie brak danych na temat wystąpienia tam tego gatunku. Występuje poniżej 1000 m n.p.m.

Ogólny opis

Ślepaczek osiąga 60-100 cm długości ciała. Ciało płaza długie, beznogie, grube i cylindryczne. W przeciwieństwie do innych marszczelców(a zwłaszcza do bardzo podobnych Caecilia disossea i Oscaecilia bassleri), ciało ślepaczka zwyczajnego jest dosyć masywne. Skóra płaza koloru ciemnoniebieskiego, lub szarego. Strona brzuszna zwykle jaśniejsza. Oczy niewielkie, pokryte cienką warstwą skóry, lecz widoczne. Para niewielkich wyrostków sensorycznych, zlokalizowana pod nozdrzami jest niewidoczna z góry. W szczęce płaza zlokalizowane są dwa rzędy zębów, natomiast w żuchwie jeden. Zęby są dosyć małe, zakrzywione w stronę tylnej jamy gębowej. Skóra gładka, pokryta pierścieniami wzdłuż ciała.

Dymorfizm płciowy

brak danych.

Populacja i zagrożenia

Jest notowany jako gatunek niższego ryzyka na wyginięcie. Badacze nie posiadają zbyt wielu danych na temat populacji tego gatunku, lecz wydaje się on dosyć pospolity w miejscach o ograniczonej działalności człowieka. Ogólnie uważany za gatunek rzadki.

Pożywienie 

Przypuszczalnie głównie bezkręgowce glebowe.

Zachowanie

Słabo poznane. Jest gatunkiem żyjącym w wilgotnym runie leśnym. Rzadko wychodzi w eksponowane miejsca.

Rozród  

brak danych.

Naturalni wrogowie

Przypuszczalnie niektóre ptaki i węże.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Czasami spotykany na plantacjach, gdzie może być mylony z wężami. Poza tym płaz nie posiada szczególnego znaczenia dla człowieka.

Ciekawostki

  • Ślepaczek zwyczajny, jak i inni przedstawiciele rodzaju Caecilia są gatunkami bardzo słabo poznanymi.
  • Gatunek został opisany w 1758 roku przez Karola Linneusza. Jednak badania obecnych uczonych sugerują iż Linneusz opisał gatunek na podstawie kilku okazów, które należały do paru podobnych przedstawicieli rodzaju Caecilia.
  • Rodzaj Caecilia liczy obecnie 33 gatunki ślepaczków min. Caecilia bokermanni, Caecilia occidentalis i Caecilia albiventris.
Bibliografia
-http://www.iucnredlist.org/details/59530/0
-http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Caecilia&where-species=tentaculata
-https://en.wikipedia.org/wiki/Caecilia_tentaculata

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz