wtorek, 8 września 2015

Ambystoma mabeei - salamandra z Niziny Atlantyckiej

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Płazy
  • Rząd: Płazy ogoniaste
  • Rodzina: Ambystomowate
  • Gatunek: Ambystoma mabeei

Występowanie

Ambystoma mabeei zamieszkuje rejon Niziny Atlantyckiej(Stany Zjednoczone). Dokładny zakres występowania gatunku nie jest poznany, lecz przypuszczalnie rozciąga się od Hrabstwa Gloucester(Wirginia), aż po południowy kraniec Karoliny Południowej. Ambystomę tego gatunku można spotkać na terenie wilgotnych lasów iglastych(min. na terenie tzw. Pine savannas, czyli terenach trawiastych porośniętych zadrzewieniem sosnowym), liściastych, na terenie torfowisk, bagien i mokradeł. Osobniki dorosłe zwykle nie oddalają się zanadto od źródła wody(zwykle nie dalej niż 800 metrów). Larwy rozwijają się zwykle w stawach, sadzawkach i okresowych zbiornikach wodnych, wolnych od ryb, których głębokość nie przekracza 1,5 metra, zwykle w pobliżu drzewostanów sosnowych.

Ogólny opis

Ambystoma mabeei jest szczupłą salamandrą osiągającą 7-12 cm długości ciała z długim ogonem, stanowiącym ok. 68% całkowitej długości ciała. Pysk jest zaokrąglony z lekko wystającą szczękom. Głowa stosunkowo mała, szersza w kącikach ust. Oczy małe, wyłupiaste. Kończyny smukłe. Ciało zwykle koloru ciemnobrązowego, lub szarobrązowego w szarawobiałe plamy, często tworzące marmurowy wzór. Spód ciała koloru brązowego, lub szarego, czasami z szarawymi plamami występującymi w okolicy gardła. Larwa Ambystoma mabeei osiąga ok. 5-6 cm długości ciała(po wykluciu 8,5 mm długości). Posiada brązowe, kremowe, lub żółtawe ubarwienie ciała z bladą, często przeźroczystą częścią brzuszną. Posiada także 2-3 ciemne pasy po bokach ciała, łączące się w okolicach ogona. Larwa posiada także niską płetwę grzbietową i pierzaste skrzela zewnętrzne.

Dymorfizm płciowy 

Słabo widoczny. Samce są nieco większe od samic(o ok. 15%).

Populacja i zagrożenia

Ambystoma mabeei jest notowany jako gatunek niższego ryzyka na wyginięcie z trendem spadkowym. Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest degradacja środowiska, czyli min. osuszanie bagien i mokradeł, wycinka lasów i zanieczyszczanie wód. Miejsca rozrodu Ambystoma mabeei kurczą się, lecz populacja nie zmniejsza się tak drastycznie, aby zakwalifikować gatunek jako zagrożony. Gatunek notowany jako poważnie zagrożony na terenie Wirginii.

Pożywienie

Larwy zooplankton i małe bezkręgowce. Dieta dorosłych osobników nie została dokładnie poznana, choć w żołądkach zebranych okazów badawczych, często znajdowano dżdżownice. Przypuszczalnie poluje także na inne bezkręgowce.

Zachowanie

Ekologia Ambystoma mabeei jest dość słabo poznana. W stadium dorosłych ambystoma żyję w pobliżu wody(stawów, rowów), ukrywając się za dnia pod kłodami, kamieniami, w norach i runie leśnym. Poza okresem godowym, nie wchodzi do wody. Płaz staje się aktywny nocą. Nie wskazuje zachowań terytorialnych. Nie wiadomo czy zapadają w hibernację, lecz ze względu na to iż rozmnaża się w miesiącach zimowych, hibernacja w tym okresie jest raczej mało prawdopodobna. Możliwe iż zapada jednak w odrętwienie podczas suszy. Zaatakowana salamandra nieruchomieje, wystawiając na atak swój ogon.

Rozród

Okres godowy Ambystoma mabeei przypada między grudniem, a marcem w zależności od warunków pogodowych. Zwykle po obfitych, zimowych deszczach osobniki gotowe do rozrodu wędrują masowo do odpowiednich zbiorników wodnych. Podczas ampleksusu dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego, po czym po kilku dniach samica składa ikrę. Jaja składane są pojedynczo, lub w luźnych skupiskach po 2-6 sztuk na pobliską roślinność, lub podłoże. Całkowita liczba składanych jaj nie jest znana. Wylęg następuję po ok. 9-14 dniach. Larwy po kilku miesiącach(zwykle w kwietniu, lub maju) przechodzą metamorfozę w osobnika dorosłego i opuszczają środowisko wodne. Zwykle po osiągnięciu 5-6 cm długości ciała. Wiek dojrzałości płciowej jest nieznany.

Naturalni wrogowie

Dla larw głównie ryby, larwy ambystomy tygrysiej, syreny mniejsze, larwy ważek(min. Odonate naiads) i drapieżne chrząszcze(min. pływakowate). Dorosłe osobniki mogą padać ofiarą węży.

Długość życia

Brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Ambystoma czasami bywa hodowana w niewoli, głównie w celach naukowych.

Ciekawostki

  • Ambystoma mabeei jest podobna do kilku gatunków salamander, min. do Ambystoma cingulatum, której plamy na grzbiecie są jaśniejsze i bardziej liczne. Dodatkowo Ambystoma mabeei w przeciwieństwie do Ambystoma cingulatum posiada tylko jeden rząd zębów w szczęce. Nieco przypomina także ambystomę krecią(Ambystoma talpoideum), która posiada bardziej masywne i krępe ciało. Opisywany gatunek jest także często mylony z Plethodon glutinosus, który posiada bardziej kontrastowe ubarwienie(czarny w biało-kremowe plamy).
Bibliografia:
-http://www.iucnredlist.org/details/59062/0
-http://amphibiaweb.org/species/3839
-https://en.wikipedia.org/wiki/Mabee%27s_salamander
-http://explorer.natureserve.org/servlet/NatureServe?searchName=ambystoma+mabeei
-http://www.virginiaherpetologicalsociety.com/amphibians/salamanders/mabees-salamander/mabee's_salamander.php

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz