sobota, 23 lutego 2013

Łazik południowy- zgładzony przez jednego kota.

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ptaki
 • Rząd: Wróblowe
 • Rodzina: Bargliki 
 • Gatunek: Łazik południowy(Xenicus lyalli)

Występowanie

Pierwotnie myślano iż łazik południowy był endemitem wyspy Stephens Island, lecz najnowsze badania zasugerowały że był rozpowszechniony także na innych wyspach Nowej Zelandii. Prawdopodobnie zamieszkiwał lasy i tereny porośnięte gęstą roślinnością.

Ogólny opis

Łazik południowy był niewielki, nielotnym ptakiem, często określanym jako prymitywna forma wróblowych. Jego upierzenie było rdzawe lub rdzawobrunatne, jaśniejsze na części brzusznej. 

Dymorfizm płciowy

Brak danych, możliwie iż samiec był nieco jaskrawiej ubarwiony.

Pożywienie

Owady oraz czasami owoce.

Zachowanie

Łazik południowy prowadził nocny tryb życia i prawdopodobnie także dość skryty. Ptak ten jest bardzo słabo poznany.

Rozród

Brak danych.

Naturalni wrogowie

Prawdopodobnie w wyniku braku zagrożenia ze strony drapieżników, łaziki południowe straciły zdolność lotu, lecz po przybyciu ludzi na Nową Zelandię, poważnym zagrożeniem stał się szczur pacyficzny i kot domowy.

Długość życia

Brak danych.

Przyczyny wymarcia

Pierwotnie sądzono że ptak ten jest jedynym gatunkiem, wytępionym przez jedynie jednego osobnika innego gatunku(kota Tibbles'a), lecz zostało to obalone przez najnowsze badania. Ptak ten niegdyś występował powszechnie na Nowej Zelandii, lecz po przybyciu ludów polinezyjskich na wyspę, łazik niemal doszczętnie wymarł, poprzez drapieżnictwo ze strony przywleczonego szczura pacyficznego. Ostatni populacja utrzymała się na wyspie Stephens Island, aż do roku 1894, kiedy to latarnia na wyspie rozpoczęła pracę, a ludzie zaczęli przybywać na wyspę, przyprowadzając ze sobą koty. Wkrótce parę kotów zdziczało i zaczęły pustoszyć miejscowe populacje ptaków. Dzięki przynoszonym przez kota strażnika latarni Tibbles'a ptakom, asystent strażnika David Lyall skierował uwagę naukowców na ten gatunek ptaka. Henry H. Travers znany taksydermista, po kilku próbach odnalezienia ptaka, nie odniósł zamierzonego celu. Prawdopodobnie łazik południowy wymarł około roku 1895 w wyniku drapieżnictwa dzikich kotów.

Ciekawostki


 • Łazik południowy był znany z tego iż został wytępiony przez reprezentanta innego gatunku(kota domowego), lecz ta teoria okazała się błędna.
 • Wraz z trzema innymi ptakami, Skalinkiem czarnym(Petroica traversi) i Zwisogonkiem białogardłym(Megalurus rufescens), zostały wytępione z wyspy Stephens Island, z czego zwisogonek białogardły, jak i łazik południowy, zostały wytępione całkowicie, a skalinek czarny jest poważnie zagrożony.
 • Wraz z trznadlem długonogim*(Emberiza alcoveri) jest jedynym całkowicie niezdolnym do lotu ptakiem z rzędu wróblowych.
 • Zagadką dotyczącą łazika południowego jest to, jak niezdolny do lotu ptak przywędrował na wyspę  Stephens Island, którą oddziela ponad 3 kilometrowy ocean od najbliższego lądu. Prawdopodobnie tak jak żaba Hamiltona*(Leiopelma hamiltoni), która także występuję na tej wyspie, przybył na roślinnych tratwach(żaba nie mogła przepłynąć oceanu, gdyż słona woda jest dla niej zabójcza).
 • Jedna z teorii mówi iż to nie kot jest przyczyną wymarcia łazika południowego, a szczur pacyficzny który przywędrował na wyspę na tratwach roślinnych. 
 • Na cześć Davida Lyalla łazik południowy otrzymał swoją nazwę łacińską.  
 • Rodzaj Xenicus reprezentują trzy gatunki, z czego dwa są wymarłe(łazik południowy i łazik zaroślowy), a jeden(łazik skalny) zagrożony wyginięciem.
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Stephens_Island_wren
-https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azik_po%C5%82udniowy
-http://terranature.org/wren.htm
-http://www.iucnredlist.org/details/22698593/0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz