środa, 9 stycznia 2013

Hulman zwyczajny- święty szkodnik

inne nazwy: hulman, hulman zwyczajny, hanuman, langur hulman, smukluch

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Ssaki
  • Rząd: Naczelne
  • Rodzina: Makakowate
  • Gatunek: Hulman zwyczajny(Semnopithecus entellus)

Ogólny opis

-Występowanie
Hulmany zwyczajne zamieszkują przeróżne środowiska od lasów równikowych po półpustynie z krzaczastą roślinnością, często także występują na terenach zajętych przez człowieka na terytorium Indii i paru sąsiednich państw.

-Opis gatunku
Hulman zwyczajny to niewielka małpka z długim ogonem, umożliwiającym sprawniejsze poruszanie się po drzewach. Jego sierść ma zazwyczaj barwę białoszarą, lecz występują też osobniki o barwie kremowej, jasno brązowej i białej, często kolor okrywy włosowej zmienia się wraz z wiekiem. Twarz i uszy hulmana są czarne.

-Dymorfizm płciowy
 Samce zazwyczaj są większe i bardziej masywniejsze od samic.

-Populacja i zagrożenia
Populacja hulmana zwyczajnego jest stabilna i utrzymuje się na poziomie ok. 250 tysięcy osobników. Hulman zwyczajny nie jest zagrożony i  podlega jedynie ochronie CITES i ustawie o ochronie fauny Indii, lecz poważnym zagrożeniem dla hulmanów jest ich tępienie przez rolników(gdyż są uważane za szkodniki), a także wypadki samochodowe, choroby i ataki zwierząt domowych np. psów.

-Pożywienie:
Hulmany są głównie roślinożercami. Żywią się przede wszystkim liśćmi drzew i owocami, urozmaicając niekiedy swoją dietę o małe bezkręgowce.

-Zachowanie
Hulmany zwyczajne to zwierzęta stadne, ich stada liczą do 150 osobników, które składa się z dominującego samca, samic z młodymi i dorastających samców. Częste są także tzw. stada kawalerów, czyli stada złożone jedynie z samców, często wyrzuconych ze swoich stad. Między samcami bardzo często dochodzi do starć o dominację. Posiadają bardzo silne więzi społeczne, niejednokrotnie widziano samice opiekujące się osieroconymi lub porzuconymi młodymi. Hulmany prowadzą częściowo naziemny dzienny tryb życia. Poruszają się zazwyczaj skacząc.

-Rozród
Po około 200 dniach ciąży samica rodzi jedno młode, które całkowicie usamodzielnia się po 2-3 latach. Hulmany zwyczajne rozmnażają się przez cały rok. Dojrzałość płciową osiągają po ok. 3-4 latach przez samce i 4-7 latach przez samice.

-Naturalni wrogowie
Na hulmany polują tygrysy, cyjony, lamparty, węże, krokodyle i inne drapieżne zwierzęta mogące upolować małą małpę. Małpy ostrzegają się nawzajem o zagrożeniu. Zaatakowana małpa broni się gryząc i drapiąc.

-Długość życia
ok. 20-25 lat.

-Znaczenie dla człowieka
W Indiach zwierzęta te uważane są jako święte, gdyż są wcieleniem boga Hanumana, lecz poza terytorium Indii, małpy są tępione jako szkodniki upraw. Niekiedy są sprzedawane na czarnym rynku jako zwierzęta domowe.

-Ciekawostki

  • posiada wieloprzedziałowy żołądek
  • małpy są uważane za wcielenie boga Hanumana i czczone są jako święte.
  • niekiedy stada małp zamieszkują miasta i korzystają z obecności człowieka.
  • jest blisko spokrewniony z hulmanem szarym, który dawnej był uznawany za podgatunek hulmana zwyczajnego

Bibliografia:
-http://www.iucnredlist.org/details/39832/0
-https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_plains_gray_langur
-http://animaldiversity.org/accounts/Semnopithecus_entellus/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz