wtorek, 3 września 2013

Ropuszka pomarańczowa - zaginiony klejnocik lasu

inne nazwy: ropucha złota, ropucha złocista


 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Płazy
 • Rząd: Płazy bezogonowe
 • Rodzina: Ropuchowate
 • Gatunek: Ropuszka pomarańczowa(Bufo periglenes)

Występowanie

Wystąpienie ropuszki pomarańczowej zostało stwierdzone jedynie w północnej Kostaryce na terenie rezerwatu Lasu Mgielnego Monteverde. Ropucha zasiedlała lasy deszczowe na wysokości od 1 500 m n.p.m. do 1 620 m n.p.m.. 

Ogólny opis

Płaz charakteryzował się bardzo dobrze zaznaczonym dymorfizmem płciowym. Samiec mierzył ok. 4-5 cm długości, ich skór była intensywnie pomarańczowa i błyszcząca(nietypowa dla przedstawicielu Bufo). Samice posiadały skórę koloru oliwkowego do szkarłatno-czarnego z widocznymi pomarańczowymi plamkami.

Dymorfizm płciowy

Dobrze zaznaczony. Samica była mniejsza od samca(samice mierzyły ok. 5-6 cm), lecz w przeciwieństwie od samca, który był koloru pomarańczowego, kolor samicy wahał się od oliwkowego po szkarłatno-czarny z pomarańczowymi plamkami.

Pożywienie

Prawdopodobnie tak jak większość ropuch z rodzaju Bufo, małe bezkręgowce. Choć nigdy nie obserwowano polujących płazów.

Zachowanie

Ekologia płaza bardzo słabo poznana. Prawdopodobnie większość roku ropucha spędzała pod ziemią w sowich norkach, gdyż obserwowana była jedynie w kwietniu podczas pory deszczowej i godów ropuszki.

Rozród

Okres godowy u ropuszki pomarańczowej przypadał w kwietniu podczas pory deszczowej, kiedy wilgotność w lesie wzrastała i trwał kilka tygodni. Samce zazwyczaj zbierały się w pobliżu sezonowych zbiorników i czekały na samice. Liczba samców często przekraczała liczebność samic(w niektórych latach nawet 1:10). Samce często walczyły między sobą o prawo do kopulacji oraz zdarzały się zjawiska kiedy samica kopulowała z kilkoma samcami jednocześnie. Samica następnie znosiła w zbiorniku ok. 250-400 czarnych jaj, z których w ciągu kilku dni wykluwały się kijanki. Kijanka przemieniała się w dorosłą ropuchę w ciągu 4-5 tygodni. W tym okresie była uzależniona od warunków pogodowych. Nadmierne opady mogły zmyć kijanki ze stromych stoków, natomiast nieostateczne osuszały sezonowy zbiornik.

Naturalni wrogowie

Brak danych.

Długość życia

brak danych.

Przyczyny wymarcia

Ropuszka została okryta w 1966 roku przez Jay Savage. Do roku 1987 roku zaobserwowano ok. 1000 osobników, a populacja ropuchy zaczęły spadać. 15 kwietnia 1987 ekolog behawioralny Marty Crump zaobserwowała 133 kopulujących osobników, a 5 dni później była świadkiem wysuszenia zbiornika w którym rozwijały się kijanki w skutek anomalii pogodowej zwanej El Niño. Spośród 43 500 złożonych jaj, 29 ropuszek osiągnęło dojrzałość. W 1988 roku zaobserwowano 10-11 osobników odbywających gody, a rok później 15 maja M. Crump zaobserwowała 1 samca, prawdopodobnie płaza widzianego rok wcześniej. Od roku 1989 nie potwierdzono obserwacji tej ropuchy. Niepotwierdzone obserwacje zanotowano w 1991 roku. Została uznana w 2004 roku za gatunek wymarły przez IUCN. W sierpniu 2010 roku grupa poszukująca wymarłych płazów, nie odnalazła ropuszki pomarańczowej. Przyczyny wymarcia ropuszki pomarańczowej nie są do końca znane, prawdopodobnie wymarła w wyniku utraty siedliska, zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i epidemii choroby grzybiczej powodowanej przez grzyba Chytridiomycosis.

Ciekawostki


 • Istnieje hipoteza iż ropuszka nadal zamieszkuje lasy Kostaryki, lecz pod ziemią czekając na odpowiednie warunki pogodowe, aby rozpocząć gody. Spokrewnione ropuchy mogą dożywać nawet trzydziestu-paru lat.
 • Spokrewniony gatunek Bufo holdridgei także wstępuje na Kostaryce, lecz od 1987 do 2009 roku był uznawany za wymarły. Został ponownie okryty w 2009 roku, lecz jego populacja prawdopodobnie nie przekracza 50 osobników. Gatunek objawiał bardzo podobne zachowania rozrodcze, jak ropuszka pomarańczowa. Obecnie uważany jest za gatunek krytycznie zagrożony z powodu rozpowszechnia się grzyba chytridiomycosis.
 • Prawdopodobnie ropuchy te jako nieliczne wykorzystywały bodźce wzrokowe podczas zachowań rozrodczych, choć potrafiły wydobywać ciche(jak na ropuchy) dźwięki, zanikające podczas deszczu.
 • W 1970 roku zaobserwowano ropuszkę w górach Gwatemali, lecz nie zostało to potwierdzone.
 • Ropuszka pomarańczowa jest prawdopodobnie jedną z ofiar globalnego ocieplenia.
 • Czasami można spotkać się z synonimicznymi nazwami łacińskimi Cranopsis periglenes, Incilius periglenes, Ollotis periglenes.
 • W książce In Search of the Golden Frog, ropuszka pomarańczowa została nazwana klejnotem w runie lasu. 
 • Ropuszka jest blisko spokrewniona z Bufo holdridgei, Bufo occidentalis Bufo canaliferus oraz innymi przedstawicielami rodzaju Bufo, który liczy ok. 150-250 gatunków.

  Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_toad
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropucha_z%C5%82ota
-http://www.iucnredlist.org/details/3172/0
-http://www.arkive.org/golden-toad/incilius-periglenes/
-http://animaldiversity.org/accounts/Incilius_periglenes/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz