środa, 16 lipca 2014

Płoć portugalska - ryba z Limy

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Promieniopłetwe
  • Rząd: Karpiokształtne
  • Rodzina: Karpiowate
  • Gatunek: Płoć portugalska(Achondrostoma oligolepis)

Występowanie

Zamieszkuje północną i środkową Portugalię głównie w dorzeczu rzeki Limia, Alcobaça i Mondego. Zamieszkuje zwykle stające, lub wolno płynące wody słodkie.

Ogólny opis

Ryba osiąga 15-18 cm długości ciała(maksymalnie 25 cm). Ciało wydłużone i wysoko wygrzbiecone. Głowa stosunkowo mała z niewielkim otworem gębowym. Zęby gardłowe jednorzędowe. Płetwa grzbietowa krótka i dosyć wysoka o 10-11 miękkich promieniach, natomiast płetwa odbytowa podobnej wielkości do grzbietowej, także o 10-11 miękkich promieniach. Płetwy piersiowe o 17-18 miękkich promieniach. Płetwa grzbietowa koloru ciemnoszarego, reszta jasno czerwona. Linia boczna posiada 42-45 dużych i kolistych łusek. Strona grzbietowa zwykle koloru zielonooliwkowego, natomiast boki jasnoszare. Strona brzuszna jasna. Całe ciało posiada srebrzysty połysk. Od pokrywy skrzelowej po płetwa ogonową ciągnie się jasnoszara smuga.

Dymorfizm płciowy 

U samców w okresie tarła może pojawiać się biała, ospowata wysypka w okolicy głowy i grzbietu.

Populacja i zagrożenia

Ryba klasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski. Mimo iż trend i wielkość populacji jest nieznana to przypuszczalnie zmniejsza się w wyniku zmian środowiskowych, głównie za sprawą eksploatacji piasku rzecznego, zanieczyszczeń i wysychania zbiorników wodnych z powodu ocieplenia klimatu. Ryba wymieniana w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej, oraz w Załączniku III Konwencji Berneńskiej. Nie jest poławiana gospodarczo.

Pożywienie

Głównie plankton, szczątki roślinne, larwy owadów i robaki wodne.

Zachowanie

Ryba stadna i płochliwa. Często przebywa blisko brzegu w gęstej roślinności. Ryba nie lubi silnego przepływu wody. Przeważnie spotykana w czystych wodach. Ekologia ryby dosyć słabo poznana.

Rozród

Okres tarła trwa od kwietnia do lipca. W tym czasie samce zyskują ospowatą wysypkę. Samica składa od 20 000 do 50 000(w zależności od wielkości samicy) ziarenek ikry o średnicy 1,5 mm, zapładnianych następnie przez mlecz samca i przyczepiających się do pobliskiej roślinności na płytkich wodach przybrzeżnych, gdzie odbyło się tarło. Narybek kluje się po 1-2 tygodniach. Przez pierwsze kilka dni są przyczepione do roślinności przy pomocy śluzowatej wydzieliny produkowanej w okolicy głowy i korzystają z zapasów woreczka żółtkowego. Dojrzałość płciową uzyskują po osiągnięciu 15 cm długości, czyli po ok. 1 roku.

Naturalni wrogowie

Głównie większe ryby drapieżne np. sumy.

Długość życia

ok. 15-20 lat.

Znaczenie dla człowieka

Gatunek nie posiada szczególnego znaczenia dla człowieka. Ryba nie jest poławiana gospodarczo.

Ciekawostki


  • Ryba opisana dopiero 2005 roku.
  • Rodzaj Achondrostoma w 2007 roku został wyodrębniony z rodzaju Chondrostoma.
  • Rodzaj Achondrostoma zawiera 4-5 gatunki ryb, występujących jedynie na Półwyspie Iberyjskim(poza jednym) min. płoć hiszpańską(Achondrostoma arcasii), płoć portugalską(Achondrostoma oligolepis), Achondrostoma occidentale Achondrostoma salmantinum. Obecnie do tego rodzaju zalicza się także Acinocheirodon melanogramma, która jako jedyna nie występuje na Półwyspie Iberyjskim, a w Brazylii.
Bibliografia:
-http://www.fishbase.org/summary/23609
-https://ca.wikipedia.org/wiki/Achondrostoma_oligolepis
-http://www.iucnredlist.org/details/135442/0
-http://mare.ispa.pt/ficheiros/artigos/robalo2005b.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz