piątek, 7 czerwca 2013

Kryzelnice - typ zwierząt, obejmujący aż 11 gatunków.

Kryzelnice

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Typ: Kryzelnice
  • Rodzaj: Phoronis(7gatunków) Phoronopsis(4 gatunki)
  • Gatunek: (11 gatunków)Phoronopsis albomaculata, Phoronopsis californica, Phoronopsis harmeri, Phoronopsis malakhovi, Phoronis australis, Phoronis hippocrepia, Phoronis ijimai, Phoronis muelleri, Phoronis ovalis, Phoronis pallida, Phoronis psammophila.

Występowanie

Kryzelnice są gatunkiem kosmopolitycznym, zamieszkujące większość mórz i oceanów(z wyjątkiem Oceanu Antarktycznego). Występują zazwyczaj w strefie szelfów do 400 metrów p.p.m., zazwyczaj o piaszczystym dnie, z niewielkim udziałem mułu. Czasami są spotykane na dnie o skalistym podłożu.

Ogólny opis  

Kryzelnice są skrajnie prymitywnymi zwierzętami. Długość ciała dorosłego osobnika średnio 2 cm, przy szerokości ok. 1,5 mm, choć zdarzają się osobniki o długości do 50 cm. Ciało kryzelnic schowane jest w chitynowej skorupie z dodatkiem ziarenek pisaku i innych cząstek, którą wytwarza skóra bezkręgowca. Czasami tworzące się skorupy, w koloni kryzelnic, zlepiają się ze sobą. Osobnik może poruszać się w swojej skorupie, ale nigdy nie może jej opuścić. Kryzelnica swoje ciało złożone z podłużnych mięśni, może dowolnie rozciągać, jak i szybko chować w razie niebezpieczeństwa. Na górnym końcu ciała bezkręgowca, znajduje się lofofor, czyli aparat czułkowy, służący zwierzęciu do filtrowania wody. Otwór gębowy umiejscowiony jest po środku aparatu czułkowego, pokarm przechodzi przez żołądek, a następnie opady wydalane są przez otwór odbytniczy.

Dymorfizm płciowy

Niektóre gatunki są obojnacze, a niektóre dwupienne, lecz brak rozróżnienia między żeńskim, a męskim osobnikiem.

Populacja i zagrożenia

Kryzelnice są na ogół pospolite i żaden gatunek nie podlega klasyfikacji w kategoriach zagrożenia.

Pożywienie

Mikroorganizmy i malutkie cząstki zawieszone w wodzie.

Zachowanie

Większość swojego życia kryzelnica pozostaje przyczepiona do gruntu na dnie oceanu, filtrując wodę z drobnych zawiesin. Nie wykonuje przy tym żadnych widocznych ruchów. Jedynie w razie zagrożenia, osobnik szybko chowa się do swojej skorupy. Kiedy lofofor zostanie urwany lub odgryziony, podlega regeneruje się przez 12 dni. Phoronis australis buduje swoje skorupy u podstawy koralowca Ceriantheomorphe brasiliensis. Koralowiec nie ma żadnych korzyści ani szkód z towarzystwa kryzelnicy, a ta posiada sprawną ochronę w postaci ciała koralowca, oraz filtruje zawiesinę nieodfiltrowywaną przez koralowca. Niektóre kryzelnice jak Phoronis ovalis żyją w koloniach.

Rozród

Jedynie Phoronis ovalis tworzy swoją kolonie przez podział górnej i dolnej części ciała, tworząc kolejny organizm. Większość kryzelnic rozmnaża się płciowo. Rozmnażają się zazwyczaj na przełomie wiosny i jesieni. Niektóre gatunki są obupłciowe, niektóre zaś dwupienne. Gamety są produkowane przez gruczoły płciowe, w pobliżu żołądka. Jajka rozwijają się zazwyczaj pobliżu aparatu czuciowego, a następnie uwalniane są do wody w postaci planktonu. Wykluta larwa pływa w toni wodnej przez około 4 dni, a następnie zamienia się w tzw. aktinotrocha, która wędruje przez około 20 dni po dnie morskim, żywiąc się planktonem. Później zastępuje radykalna zmiana, aktinotrocha dokonuje bardzo szybkiej metamorfozy. W 30 minut przekształca się w dorosłego osobnika, tworząc lofofor i bardziej rozbudowany układ pokarmowy. Następnie dorosły osobnik tworzy skorupę.

Naturalni wrogowie

Niektóre ryby, ślimaki i nicienie. Kryzelnice posiadają mało wartości odżywczych, dlatego dla większości stworzeń morskich, są one niejadalne.

Długość życia

Około 1 rok.

Znaczenie dla człowieka

Kryzelnice nie mają szczególnego znaczenia dla człowieka. Niekiedy przeprowadza się na nich eksperymenty w laboratoriach.

Ciekawostki


  • Kryzelnice są jednymi z najprymitywniejszych zwierząt.
  • W niektórych rejonach populacja kryzelnic może sięgać 10 tysięcy osobników na metr kwadratowy.
  • Skamieniałości dowodzą iż kryzelnice były już obecne w sylurze, dewonie, permie, jurze i kredzie. Przypuszcza się także że występowały w okresie ordowiku i triasu.
  • Nazwa Phoronis pochodzi z wierzeń Starożytnych Egipcjan. Było to jedne z imion bogini Izydy.
  • Najnowsze padania dowodzą iż kryzelnice są blisko spokrewnione z ramienionogami.

Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzelnice
-http://www.wikiwand.com/pl/Kryzelnice
-https://en.wikipedia.org/wiki/Phoronid

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz