czwartek, 6 czerwca 2013

Sum Arystotelesa - ryba filozofa

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Promieniopłetwe
  • Rząd: Sumokształtne
  • Rodzina: Sumowate
  • Gatunek: Sum Arystotelesa(Silurus aristotelis)

Występowanie

Sum Arystotelesa występuje w jeziorach Trichonis, Amvrakia i Lyssimachia i zlewisku rzeki Acheloos(zachodnia Grecja). Lubi jeziora o drobnoziarnistym i mulistym dnie. Został wprowadzony do dwóch jezior w Grecji(jezioro Volvi i jezioro Pahvotis).

Ogólny opis

Dosyć duża ryba słodkowodna, dorastająca od 1-1,5 metra, rzadziej dorastająca do 2 metrów. Wyglądem bardzo podobna do krewniaczego gatunku, suma europejskiego. Jedyną cechą odróżniającą ją od spokrewnionego suma jest liczba wąsów, sum Arystotelesa posiada 2 długie wąsy nad szczęką górną i 2 krótkie pod szczęką dolną, natomiast sum europejski posiada 2 długie wąsy nad szczęką górną i 4 krótkie wąsy pod szczęką dolną. Ponadto sum Arystotelesa nie osiąga aż tak wielkich rozmiarów, jak sum pospolity. Ciało suma jest pozbawione łusek, śluzowate, a głowa duża, wyposażona w imponujące uzębienie. Płetwa grzbietowa silnie zredukowana posiadająca przeważnie jedynie 3 promienie, natomiast płetwa odbytowa dosyć duża, sięgająca płetwy ogonowej, posiadająca 65-72 promienie. Ogon bardzo długi o zaokrąglonej płetwie. Kolor ciała suma waha się w graniach brązowego do czarnego. Boki zazwyczaj jaśniejsze z marmurkowym wzorem. Brzuch szarobiały, czasami z widniejącymi ciemnymi plamami.

Dymorfizm płciowy

Brak wyraźnego.

Populacja i zagrożenia

Nie przeprowadzono wnikliwych badań nad populacją suma Arystotelesa, dlatego nie określono stopnia zagrożenia tego gatunku. Sum Arystotelesa jest wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej w Załączniku II oraz w Konwencji Berneńskiej w Załączniku III. Głównym zagrożeniem dla tej ryby są nadmierne połowy oraz zanieczyszczenia wody.

Pożywienie

Sum Arystotelesa jest rybą drapieżną, poluje na skorupiaki, robaki i inne bezkręgowce, ryby, żaby, małe ssaki i gady wodne, ptaki wodne, padlina, a także mniejsze osobniki własnego gatunku. Młode osobniki zjadają małe ryby i bezkręgowce

Zachowanie

Sum Arystotelesa jest rybą denną. Prowadzi przeważnie nocny tryb życia, podczas dnia przebywa w głębszych partiach jeziora. Jest samotnikiem. Do badania otoczenia służą mu głównie wąsy i wyczulony węch. Sum używa także linii bocznej, która pozwala wykryć ruch w wodzie. Jest sprawnym drapieżnikiem, który może śledzić swoją ofiarę przed pożarciem. Swoje ofiary łapie przez ssący strumień wody, przy nagłym otwarciu paszczy.

Rozród

Tarło odbywa się zwykle od czerwca do sierpnia. Para zazwyczaj wyszukuje przybrzeżne, płytkie miejsce, gęsto porośnięte roślinnością. W zbudowanym wcześniej prymitywnym gnieździe przez samice, składa ona w nim ok. 30 tysięcy jaj na kilogram samicy, której cały czas pilnuje samiec, aż do wylęgnięcia się młodych, natomiast samica odpływa. Po około 3-9 dniach wylęgają się larwy, które po spożyciu zawartości woreczka żółciowego, rozpoczynają samodzielne żerowanie, odżywiając się początkowo zooplanktonem. Po ukończeniu 3-5 lat, osiągają dojrzałość płciową.

Naturalni wrogowie

Młode, świeżo wylęgnięte osobniki mogą zostać zjedzone przez większe ryby. Szczupak jest głównym wrogiem podrostków. Dorosły osobnik, poza człowiekiem, nie posiada wrogów.

Długość życia

Prawdopodobnie około 20-30 lat.

Znaczenie dla człowieka

Sum jest poławiany jako ryba konsumpcyjna, lubiana ze względy na smaczne mięso. Nie potwierdzono jego hodowli w niewoli.

Ciekawostki


  • Nazwa ryby zawiązuje do znanego filozofa Arystotelesa, który opisał biologie rozrodu tej ryby w "Historii Zwierząt".
  • Choć rozród ryby został opisany przez Arystotelesa, to pierwszą osobą, która naukowo opisała tą rybę był Louis Agassiz.
  • W 1980 roku sum został wprowadzony do jeziora Volvi. Data wprowadzenia gatunku do jeziora Pahvotis, jest nieznana.
  • Jest blisko spokrewniony z sumem pospolitym(Silurus glanis), sumem amurskim(Silurus asotus) oraz innymi przedstawicielami rodzaju Silurus, liczący 14 gatunków.
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle%27s_catfish
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Sum_Arystotelesa
-http://www.iucnredlist.org/details/40712/0
-http://www.fishbase.de/summary/Silurus-aristotelis.html
-http://ryby.fishing.pl/gatunek.php?id=151

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz