czwartek, 23 maja 2013

Długoszpon białobrewy - samiec w roli samicy

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ptaki
 • Rząd: Siewkowe
 • Rodzina: Długoszpony
 • Gatunek: Długoszpon białobrewy (Metopidius indicus)

Występowanie

Długoszpon białobrewy zamieszkuje głównie płytkie, zarośnięte jeziora na terenie Indii i południowo-wschodniej Azji wraz z Sumatrą i zachodnią częścią Jawy.

Ogólny opis

Długoszpon białobrewy to nieduży ptak o przeciętnej wysokości ok. 30 centymetrów. Charakterystyczne u tego ptaka są jego długie, szare palce u nóg(podobnie jak u innych gatunków długoszponów). Ptaki są przeważnie czarne z brązowymi skrzydłami i czerwonym ogonem. Charakterystyczny u tego gatunku jest biały pasek, biegnący nad okiem ptaka. Dziób ptaka jest prawie w całości żółty, jedynie jego początek jest nieco czerwony. Posiada szarą blaszkę na czole, podobnie jak łyska.

Dymorfizm płciowy

Wyraźny. Samica jest większa od samca.

Populacja i zagrożenia

Ptak zaliczany jest do kategorii o najmniejszym ryzyku na wyginięcie. Wydaje się że populacji ptaka nic nie zagraża.

Pożywienie

Głównie owady i inne bezkręgowce znajdowane w wodnej roślinności i pod powierzchnią wody.

Zachowanie

Prowadzi osiadły tryb życia, poza okresowymi zmianami siedliska życia. Ptaki prowadzą zazwyczaj samotniczy tryb życia, choć poza okresem rozrodczym mogą tworzyć małe stada. Samice są silnie terytorialne, a ich terytorium często nachodzi na terytoria samców. Samice i samce długoszpona białobrewego często toczą walki o najlepsze tereny. Długoszpony dzięki swoim długim palcom, potrafią sprawnie poruszać się po pływającej roślinności, lecz potrafią także sprawnie nurkować. Podczas lotu, jego nogi są opuszczone.

Rozród

W okresie rozrodczym długoszpony stają się bardzo terytorialne. Samice tworzą rewiry, które nachodzą na terytoria samców. Częste są potyczki między ptakami o najlepsze siedlisko. Ptaki uderzają się skrzydłami, na których znajdują się po jednym rogowym pazurze. Okres lęgowy u ptaków rozpoczyna się wraz z porą deszczową, kiedy poziom wody jest najwyższy. Długoszpony budują skromne gniazda, zbudowane jedynie z kilku liści, które przynosi samiec. Samce często nawołują samice, aby te wkroczyły na ich terytoria. Po udanych godach, samica składa przeważnie 3-4 jaj, zazwyczaj jedno dziennie i pozostawia jajka pod opieką ojca. Samica natomiast wyszukuje następnego partnera, gdzie po godach składa kolejne jajka. W sumie samica może mieć nawet 5 partnerów i za każdym razem składać po 3-4 jajka. Jedynie samce opiekują się jajkami i pisklętami. Po ok. 25 dniach wykluwają się młode, które po kilku godzinach opuszczają gniazdo. Młode uzyskują samodzielność po ok. 70 dniach. U niedojrzałych ptaków dominuje kolor brązowy, a spód ciała i szyja są jasnego koloru.

Naturalni wrogowie

Lisy, ptaki drapieżne, węże, itp. Pisklętom np. duże ryby.

Długość życia

Brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Długoszpon białobrewy nie ma żadnego szczególnego znaczenia dla człowieka.

Ciekawostki


 • Czasami samica długoszpona wybiera na partnera samca, który posiada już pod swoją opieką jajka lub pisklęta. Samica może wtedy zniszczyć jajka lub zabić pisklęta, aby zwrócić uwagę samca i zmusić go do gadów.
 • Samce długoszponów są troskliwymi ojcami. Jeśli jajkom lub pisklętom coś zagraża samiec zakrywa potomstwo swoimi skrzydłami i przenosi w bezpieczne miejsce.
 • Długoszpon białobrewy jest gatunkiem poliandrycznym, czyli samica może posiadać kilku partnerów.
 • Podobne zachowania rozrodcze, gdzie odwrócona jest rola samca i samicy, posiadają płatkonogi z rodzaju Phalaropus.
 • Długoszpon białobrewy jest jedynym przedstawicielem swojego rodzaju Metopidius. 
 • Długoszpon białobrewy jest spokrewniony z innymi przedstawicielami rodziny długoszponów, między innymi z: długoszponem koralowym(Irediparra gallinacea), długoszponem chińskim(Hydrophasianus chirurgus) i długoszponem krasnoczelnym(Jacana jacana).

Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze-winged_jacana
-http://www.hbw.com/species/bronze-winged-jacana-metopidius-indicus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz