czwartek, 23 maja 2013

Żółw grecki - żółw z basenu Morza Śródziemnego

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Gady
 • Rząd: Żółwie
 • Rodzina: Żółwie lądowe
 • Gatunek: Żółw grecki (Testudo hermanni)

Występowanie

Zasiedla głównie tereny leśne Europy Zachodniej wzdłuż północnego wybrzeża Morza Śródziemnego, od Rumunii i Grecji po południową Hiszpanię. W wyniku wkraczania człowieka na tereny zamieszkałe prze żółwie i niszczenia ich środowiska, żółwie greckie spotykane są także na terenach trawiastych i pól uprawnych.

Ogólny opis

Wielkość żółwia greckiego waha się w granicach 120-230 mm i waży od 2 do 2,5 kg. Karapaks żółwia jest mocno wypukły i wyraźnie wzorzysty. Na każdej tarczy rogowej pancerza widać czarną plamę w samym środku oraz otaczająca ją czarną obwódkę. Skorupa zazwyczaj koloru żółtego lub jasnobrązowego. Tarcza nadogonowa jest zazwyczaj podzielona, choć zdarzają się osobniki od niepodzielonej lub częściowo podzielonej tarczy. Plastron jest barwy żółtej lub jasnobrązowej z wyraźnymi ciemnymi plamami, wygięty ku górze. Kończyny żółwia posiadają 4 pazury na tylnych nogach i 5 na przednich. Na ogonie znajduje się duża łuska. Ciało żółwia ma kolor szary lub oliwkowy. Szczęki żółwia tworzą dziób, jak u innych żółwi lądowych.

Dymorfizm płciowy

Samice osiągają większe rozmiary niż samce. Samce posiadają także grubszy i dłuższy ogon. Plastron u samców jest wklęsły, a u samic płaski.

Populacja i zagrożenia

Żółw grecki jest klasyfikowany jako gatunek bliski zagrożeniu. Żółwiowi zagraża przede wszystkim utrata środowiska, budowa dróg, kłusownictwo, pożary i stosowanie herbicydów. Budowane drogi zazwyczaj oddzielają poszczególne populacje, co prowadzi do kojarzeń krewniaczych i wydobywania się wad genetycznych, a pożary mogą niszczyć ponad 50 % populacji żółwia na danym siedlisku. Poważnym zagrożeniem jest także kłusownictwo, gdyż żółwie te często hodowane są przez prywatne osoby. Do tego żółw charakteryzuje się dość późny wiekiem dojrzałości płciowej. Jednak podejmowane są próby reintrodukcji gatunku z osobników hodowanych w niewoli, aby zasilić dzikie populacje.

Pożywienie

Głównym pokarmem żółwia jest trawa, liście i kwiaty, lecz kiedy pokarmu roślinnego brakuje, uzupełnia on dietę w ślimaki, owady i czasami w owoce.

Zachowanie

Żółw jest głównie aktywny podczas dnia, ranem i późnym południem. Podczas najcieplejszych dni szuka schronienia w kryjówce. Na czas pory zimowej, żółwie przechodzą w stan hibernacji zakopując się zazwyczaj pod kłodami i korzeniami drzew. Budzą się pod koniec lutego i przystępują do godów.

Rozród

Okres rozrodczy u żółwi greckich rozpoczyna się po hibernacji gada. Samica wybiera samca kierując się bodźcami wizualnymi oraz wieloma innymi sygnałami, jak np. zapach czy sygnały dotykowe. Samiec podczas godów często podgryza samice, lecz nie zachowuje się tak agresywnie, jak inne spokrewnione z nim żółwie. Samice, jak i samce mają wielu partnerów. Po udanych godach, samica wykopuje gniazdo w ziemi i składa w nim średnio 3-5 jaj. Samica następnie pozostawia gniazdo bez opieki. Po upływie ok. 90 dni inkubacji(połowa sierpnia do września) z jaj wykluwają się małe żółwie. Żółwiki zwykle zostają w pobliżu gniazda, aż do całkowitego rozwinięcia się ich skorupy.

Naturalni wrogowie

Dorosłe żółwie greckie posiadają bardzo mało naturalnych wrogów, gdyż mało drapieżników może poradzić sobie z ich pancerzem. Jednak młode żółwie posiadają kilku wrogów, między innymi: szczur śniady, dzik, lis, sroka, borsuk, jeż europejski oraz duże węże.

Długość życia

Nie jest znana dokładna długość życia żółwia w stanie dzikim i w niewoli, lecz przypuszcza się że podobnie jak inne spokrewnione żółwie, może żyć ponad 120 lat na wolności.

Znaczenie dla człowieka

Żółw grecki jest jednym z najpopularniejszych żółwi hodowlanych, ze względu na łatwość w utrzymaniu i możliwość jego rozmnażania w niewoli. W niektórych krajach azjatyckich, żółwie są przysmakiem.

Ciekawostki


 • Wraz z żółwiem stepowym i egipskim, jest jednym z najpopularniejszych żółwi w handlu.
 • Wyróżnia się 2 podgatunki żółwia greckiego(Testudo hermanni hermanni i Testudo hermanni boettgeri), które odróżnia się wzorami na pancerzu. Niekiedy wyróżnia się także trzeci podgatunek(Testudo hermanni hercegovinensis).
 • Żółw hibernuje kiedy temperatura spada poniżej 15*C, lecz temperatura nie może spaść poniżej 0.
 • Płeć młodych żółwi zależna jest od temperatury gleby w jakiej jajka był inkubowane. W przedziale od 31,5 do 33,5*C, klują się głównie samce, lecz w temperaturze 31,5*C i  34*C, stosunek płci jest równy(50:50).
 • Do rodzaju Testudo zalicza się 5  gatunków żółwi lądowych, między innymi(poza żółwiem greckim), żółwia śródziemnomorskiego(Testudo graeca), żółwia stepowego(Testudo horsfieldii), żółwia egipskiego(Testudo kleinmanni) i żółwia obrzeżonego(Testudo marginata).  

Bibliografia:
-http://www.terrarium.com.pl/174-testudo-hermanni-zolw-grecki/
-https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C3%B3%C5%82w_grecki
-https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann%27s_tortoise
-http://www.terrarium.pl/t/species/_/testudo-hermanni-zolw-grecki-r185
-http://animaldiversity.org/accounts/Testudo_hermanni/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz