poniedziałek, 10 marca 2014

Amarantka szara - astryld z Afryki. Ognistoszary ptaszek.

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ptaki
 • Rząd: Wróblowe
 • Rodzina: Astryldowate
 • Gatunek: Amarantka szara(Lagonosticta nitidula)

Występowanie

Zamieszkuje zwykle brzegi rzek i tereny zalewowe, porośnięte gęsto trzcinami, krzewami i papirusem w Afryce Południowej na terenie Angoli, Zambii, północno-wschodniej Namibii, północnej Botswany, zachodniej Tanzanii, północnych granic Zimbabwe i południowo-wschodniej i środkowej Demokratycznej Republiki Konga.

Ogólny opis

Amarantka szara jest niewielkim ptakiem, osiągającym 10 cm długości ciała, przy wadze 9-11 gramów. Upierzenie ptaka jest ciemnobrunatne z szkarłatnym zabarwieniem na głowie i piersi. Na piersi ptaka występuje także białe, drobne kropkowanie. Spód ciała jest jaśniejszy, brunatnoszary. Dziób koloru biało-czerwonego, a nogi szare. U osobników młodocianych brak szkarłatnego zabarwienia.

Dymorfizm płciowy

Niewyraźny. Samica posiada mniejsze ilości szkarłatnego zabarwienia na upierzeniu.

Populacja i zagrożenia

Nie przeprowadzono badań mogących ocenić populację tego ptaka, lecz ocenia się go jako lokalnie częstego. Klasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski. Rozmnażany w niewoli(rzadko).

Pożywienie

Głównie nasiona traw zbieranych z ziemi. Zjada również niewielkie owoce i zielone części roślin. Urozmaicają swoją dietę w niewielkie owady np. mrówki i termity.

Zachowanie

Jest ptakiem dziennym, żyjącym głównie w parach. Gatunek rzadko obserwowany w naturalnym środowisku. Pożywienia szuka zwykle na ziemi. Jest ptakiem dosyć śmiałym, nielękającym się przebywać i żerować w pobliżu ludzi i zwierząt gospodarskich. Prowadzi osiadły tryb życia, lokalne wędrówki mogą być przyczyną niedoboru pożywienia.

Rozród

Nie ma jednoznacznie określonego okresu lęgowego, który jest zazwyczaj różny w zależności od występowania(zwykle od października do kwietnia). Odnotowano także pary ptaków na tym samym obszarze, przystępujące do lęgów w dwóch osobnych okresach. Gniazdo budowane jest zwykle na gałązkach, lub łodygach trzcin(lub innych odpowiednich roślin), nisko nad ziemią. Gniazdo plecione jest z suchej trawy, korzonków i włókna roślinnego na kształt kulisty o bocznym wejściu. Wnętrze wyścielają puchem. Samica składa od 3 do 5 jaj, którymi opiekują się oboje rodzice. Po 13-14 dniach zwykle wykluwają się pisklęta. Pisklęta ciemne i porośnięte białym puchem. W kącikach ich dziobów znajdują się białe wyrostki, odbijające światło, co ułatwia lokalizację pisklęcia przez rodzica w ciemnym gnieździe. Po ok. 18-19 dniach młode opuszczają gniazdo, a przez kolejne 14 dni są dokarmiane przez rodziców. Okres dojrzałości płciowej jest niezbadany.

Naturalni wrogowie

Głównie ze względu na nisko zlokalizowane gniazdo, jaj i pisklęta mogą padać ofiarami węży(jajożera) i gryzoni(myszy). Osobniki dorosłe padają ofiarą dzikich kotów np. serwala.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Hodowane w niewoli, obecnie bardzo rzadko. Niegdyś bardziej popularne.

Ciekawostki 


 • Został opisany przez niemieckiego zoologa Gustav'a Hartlaub'a w 1886 roku.
 • Po raz pierwszy do Europy trafił przypuszczalnie w roku 1960.
 • Rzadko jest obiektem badań, co świadczy niska wiedza o tym gatunku.
 • Lubi przebywać w wolierze gęsto obsadzonej trzciniastą roślinnością.
 • Bardzo rzadko hodowany w niewoli. Spadek popularności amarantek wiąże się ze wzrostem popularności innych astryldowatych, np zeberek(Taeniopygia guttata), które są bardziej odporne na błędy hodowców i łatwo się mnożą(choć u amarantek nie odnotowano trudności w doprowadzaniem do lęgów w niewoli).
 • Jest spokrewniona z innymi przedstawicielami rodzaju Lagonosticta liczącego 11 gatunków min. z amarantką czadyjską(Lagonosticta umbrinodorsalis), amarantką czerwonodziobą(Lagonosticta senegala) i amarantką skromną(Lagonosticta rhodopareia).
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_firefinch
-https://de.wikipedia.org/wiki/Braunb%C3%BCrzelamarant
-http://www.hbw.com/species/brown-firefinch-lagonosticta-nitidula
-http://www.iucnredlist.org/details/22719434/0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz