czwartek, 20 marca 2014

Titanomyrma lubei - gigantyczna prehistoryczna mrówka

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Typ: Stawonogi
 • Gromada: Owady
 • Rząd: Błonkoskrzydłe
 • Rodzina: Mrówkowate
 • Gatunek: Titanomyrma lubei

Występowanie

Mrówka zamieszkiwała przypuszczalnie Amerykę Północną, gdyż skamieniałość tego gatunku odnaleziono w osadach wyschniętego jeziora w stanie Wyoming(Stany Zjednoczone). Skamielina datowana jest na 49,5 miliona lat.

Ogólny opis

Odnaleziona jedynie jedną skamielinę, przedstawiającą skrzydlatą królową. Królowa Titanomyrma lubei mierzyła 5 cm długości ciała, odwłok był cylindryczny, a rozpiętość skrzydeł sięgała ok. 13 cm. Jest jedną z największym mrówek, jakiekolwiek istniały. Przypuszczalnie nie posiadały żądła. Nie odnaleziono robotnicy, ani samca tego gatunku.

Dymorfizm płciowy 

Brak danych. Nie odnaleziono samca tego gatunku. Zapewne jak u wszystkich mrówek, występował tu dymorfizm funkcjonalny(czyli podział na samce, samice, robotnice i/lub inne formy funkcjonalne).

Pożywienie

Brak danych. Ze względu na brak żądła, przypuszczalnie mogły być roślinożerne, zbierając liście i żywiąc się wyhodowanymi grzybami, podobnie jak mrówki z rodzaju Atta, lub podobnie jak spokrewnione mrówki koczujące(Dorylus) mięsożerne, atakujące ofiary gromadnie(choć mrówki koczujące posiadają żądło, lecz niezwykle rzadko go używają).

Zachowanie

Zapewne żył gromadnie, jak większość mrówek. Możliwe iż podobnie jak mrówki z rodzaju Dorylus, nie tworzyły stałych mrowisk, lecz przemieszczały się szukając coraz lepszych terenów do żerowania.

Rozród

Przypuszczalnie nie odbiegał od zachowań rozrodczych innych mrówek. Samiec i samica podczas sezonowych lotów przystępowały do kopulacji, po czym samce zdychały, a samice tworzyły nowe kolonie, lub przedłużały żywotność innych, zastępując martwe królowe.

Naturalni wrogowie

brak danych.

Długość życia

brak danych.


Przyczyny wymarcia

Rodzaj Titanomyrma w eocen zamieszkiwał Europe i Amerykę Północną, co świadczy o wędrówce tych owadów z jednego kontynentu na drugi, kiedy były czasowo połączone. Nie wiadomo kiedy Titanomyrma lubei wymarł, gdyż odnaleziono jedynie jedną skamielinę tego owada. Przypuszczalnie wymarł w wyniku zmian klimatycznych, pod koniec eocenu, lecz nie jest to pewne założenie.

Ciekawostki


 • Często owady występujące w Ameryce Północnej, występują także w Europie. Do niedawna dla naukowców zagadką było jak owady, mogły przywędrować z Ameryki do Europy(lub odwrotnie), jeżeli pomosty lądowe tworzyły się podczas zlodowaceń, a jak wiadomo owady są ciepłolubnymi zwierzętami. Odkrycie rodzaju Titanomyrma na obu kontynentach potwierdziło teorię iż podczas zlodowaceń istniały okresy ciepłe, które umożliwiały owadom wędrówkę przez lądowe pomosty.
 • Odkryto jeszcze dwóch przedstawicieli rodzaju Titanomyrma, min. Titanomyrma giganteum w Niemczech i Titanomyrma simillimum w Isle of Wight(Anglia).
 • Titanomyrma giganteum był największą mrówką wszech czasów. Królowa dorastała do 6 cm długości ciała, przy rozpiętości skrzydeł do 15 cm.
 • Titanomyrma lubei został opisany w 2011 roku.
 • Obecnie do podrodziny Formiciinae, do której klasyfikowano jedynie mrówki z rodzaju Titanomyrma, przeniesiono mrówki z wymarłego rodzaju Formicium, wraz z 3 gatunkami Formicium berryi , Formicium brodiei i Formicium mirabile.            
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Titanomyrma
-https://en.wikipedia.org/wiki/Formiciinae
-http://www.livescience.com/14008-giant-ant-fossil.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz