wtorek, 18 marca 2014

Dżdżowniczka - fragmentacja i regeneracja sposobem na rozmnażanie

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Typ: Pierścienice
  • Gromada: Siodełkowce
  • Rząd: Lumbriculida
  • Rodzina: Dżdżowniczki
  • Gatunek: Dżdżowniczka(Lumbriculus variegatus)

Występowanie

Dżdżowniczka została stwierdzona w Europie, Azji i Ameryce Północnej, gdzie zamieszkuje płytkie zbiorniki wodne, stawy, bagna i oczka wodne.

Ogólny opis

Ciało dżdżowniczki jest wydłużone o wyraźnej segmentacji. Dorosłe osobniki mogą dorastać do 10 cm długości ciała i średnicy 1,5 mm(o liczbie segmentów 200-250). Ciało zwykle koloru brunatnego, lub czerwonego, choć spotyka się osobniki o kolorze białym, czy żółtym. Na metamerach występują szczecinki, zwykle powyżej 2 w pęczkach. Czasami w wyniku wady podczas regeneracji, występują okazy o podwójnych "ogonach".

Dymorfizm płciowy

Nie dotyczy. Gatunek obojnaczy.

Populacja i zagrożenia

Nie jest gatunkiem zagrożonym i nie podlega klasyfikacji w stopniach zagrożenia. Liczny na całym swoim zasięgu.

Pożywienie

Drobna martwa materia unosząca się w wodzie.

Zachowanie

Zwykle dżdżowniczka zakopana jest w większości w podłożu, wystawiając jedynie swój "ogon", wyspecjalizowany w wymianie gazowej, pozwalając oddychać organizmowi. Przepłoszona szybko zwija się w spirale, lub jeśli nie jest zakopana w podłożu, odpływa z zadziwiającym refleksem. Fotoreceptory u dżdżowniczki potrafią odróżnić cień od światła i w miarę dobrze ocenić zagrożenie. Przy ataku drapieżnika potrafią auto-amputować swoją część ciała. 

Rozród

Rozmnażają się zwykle bezpłciowo przez architomię(czyli podział poprzeczny ciała z którego powstaje kolejny osobnik, utracona tkanka zostaje szybko zregenerowana). Zwykle osobnik oddziela jedną z części ciała(zwykle pod 8 segmentem), która następnie szybko regeneruje się. Oderwana część ciała odtwarza brakującą część stając się kolejnym osobnikiem. Nie odnotowano rozmnażania płciowego u tego gatunku, lecz przypuszczalnie dochodzi do wymiany gamet męskich i żeńskich między dwoma osobnikami, a następnie tworzą kokon w którym umieszczają 4-11 jaj, z którego po 2 tygodniach uwalniają się 1 cm młode. Nie przechodzą stadia larwalnego.

Naturalni wrogowie

Ryby, ptaki wodne, bezkręgowce drapieżne itp.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Używana zwykle w celach badawczych w laboratoriach. Od niedawna staje się coraz popularniejszą karmą dla ryb, gdyż w przeciwieństwie do innego żywego pokarmu, dżdżowniczki niezjedzone żyją w danym zbiorniku nie powodując zabrudzenia wody, w przeciwieństwie do innych "robaków", które szybko po uwolnieniu zdychają w niesprzyjających warunkach, gnijąc na dnie.

Ciekawostki  


  • W angielskim nazewnictwie spotykane pod nazwą blackworm(czarny robak). Głównie ze względu na często spotykane ciemnobrunatne osobniki.
  • W stanie dzikim dojrzałe osobniki zdolne do rozrodu płciowego nigdy nie zostały odnalezione. 
  • Rodzina dżdżowniczek(Lumbriculidae) liczy ponad 120 gatunków. W tym wiele endemicznych. W Polsce stwierdzono 9 gatunków, w tym Trichodrilus spelaeus występujący w Polsce endemicznie.
  • Rodzaj Lumbriculus liczy ok. 15 gatunków(?) min. Lumbriculus japonicus, Lumbriculus kolymensis i Lumbriculus mukoensis.
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbriculus_variegatus
-http://www.eeob.iastate.edu/faculty/DrewesC/htdocs/Lvgen4.htm
-http://www.eeob.iastate.edu/faculty/DrewesC/htdocs/Lvfacts.htm
-http://www.eeob.iastate.edu/faculty/DrewesC/htdocs/LVCULT.htm
-http://www.flinnsci.com/media/818958/bf10156.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz