środa, 5 lutego 2014

Poyntonophrynus kavangensis - ropucha z sawanny

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Płazy
 • Rząd: Płazy bezogonowe
 • Rodzina: Ropuchowate
 • Gatunek: Poyntonophrynus kavangensis

Występowanie

Występuje w północno-zachodnim Zimbabwe, północnej Botswanie, północnej Namibii oraz południowej i środkowej Angoli. Możliwe iż występuje także w południowo-zachodniej Zambii. Ropucha spotykana przede wszystkim na suchych sawannach, suchych użytkach zielnych i sezonowo zatapianych, nizinnych łąkach, rzadziej na terenach bagiennych.

Ogólny opis

Poyntonophrynus kavangensis jest niewielką ropuchą mierząca przeciętnie 30 mm długości ciała. Ciało jest zielonobrązowe z ciemnymi plamami na całym ciele. Oczy są stosunkowo duże, wyłupiaste, zielono zabarwione z czarną źrenicą.

Dymorfizm płciowy

Samice są nieco większe. Mierzą przeciętnie 33 mm długości ciała.

Populacja i zagrożenia

Gatunek klasyfikowany jako najmniejszej troski. Nie podejmowano starań nad zbadaniem stanu populacji tej ropuchy. Prawdopodobnie nie jest zagrożona oraz nie istnieją poważne zagrożenia dla tego gatunku.

Pożywienie

Głównie małe stawonogi.

Zachowanie

Ropucha Poyntonophrynus kavangensis jest bardzo rzadko obiektem badań, dlatego większość zachowań podczas jej życia, owiane są tajemnicą. Prawdopodobnie, podobnie jak większość ropuch, do obrony używa trującej wydzieliny skórnej. Przypuszcza się iż głównie żeruje nocą. 

Rozród

Rozmnaża się głównie w okresowych, płytkich sadzawkach, podczas pory deszczowej(październik-luty). Składa ok. 250 jaj z których po około 24 h, wykluwają się kijanki. Pełną metamorfozę przechodzą prawdopodobnie po upływie ok. 20 dni. Nie wiadomo ile razy ropucha rozmnaża się do roku, oraz kiedy uzyskuje dojrzałość płciową. 

Naturalni wrogowie

Możliwe iż niektóre węże, uodpornione na toksynę ropuch.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Brak szczególnego znaczenia dla człowieka.

Ciekawostki

 • Jest mało poznanym gatunkiem płaza, jak większość ropuch z jego rodzaju.
 • Występuje na terenie Hwange National Park w Zimbabwe.
 • Niektórzy badacze klasyfikują Poyntonophrynus kavangensis do wspólnego rodzaju Bufo, do którego klasyfikują aż 254 gatunki. Dlatego można spotkać się z nazwą gatunkową tej ropuchy Bufo kavangensis.
 • Zastała opisana przez dwóch zoologów John'a Poynton'a i Broadley'a w 1988 roku.
 • Do rodzaju Poyntonophrynus klasyfikowanych jest 10 gatunków afrykańskich ropuch min. Poyntonophrynus beiranus, Poyntonophrynus damaranus, Poyntonophrynus dombensis, Poyntonophrynus fenoulheti, Poyntonophrynus grandisonae, Poyntonophrynus hoeschi, Poyntonophrynus lughensis, Poyntonophrynus parkeri, Poyntonophrynus vertebralis i Poyntonophrynus kavangensis. 
Bibliografia:
-http://www.iucnredlist.org/details/54679/0
-https://en.wikipedia.org/wiki/Poyntonophrynus_kavangensis
-https://fr.wikipedia.org/wiki/Poyntonophrynus_kavangensis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz