piątek, 14 lutego 2014

Yavnella indica - malutka, indyjska mrówka. Prawie jak wampir.

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Typ: Stawonogi
 • Gromada: Owady
 • Rząd: Błonkoskrzydłe
 • Rodzina: Mrówkowate
 • Gatunek: Yavnella indica

Wiarygodne informacje

Istnieje mało źródeł opisujących ten gatunek mrówki, dlatego informację o niej są bardzo ubogie. Wiadomo jednak że:

 • Królowa osiąga rozmiary ok. 7-8 mm, natomiast robotnice ok. 5 mm. Jest dosyć małym gatunkiem mrówki.
 • Głównym pokarmem królowej jest hemolimfa, którą robotnice pozyskują od swoich larw. Jest to tzw. nieszkodzący kanibalizm, gdyż mrówki pobierają tylko niewielki procent płynu ustrojowego larwy, który nie stanowi zagrożenia dla jej życia. Podobne zachowania obserwuje się u mrówek Adetomyrma, zwane mrówkami Dracula*
 • Yavnella indica spotykana jest na terenie Indii. Prowadzi podziemny tryb życia.
 • Jest mrówka kolonijną, jak inni przedstawiciele podrodziny Leptanillinae.
 • Została opisana przez niejakiego Jehoshua Kugler'a w 1987 roku.
 • Przypuszczalnie zachowania rozrodcze nie różnią się o innych mrówek. Samce i samice przystępują do lotów. Po udanym zapłodnieniu samce giną, natomiast samice tracą skrzydła i są zabierane przez mrówki do gniazd, lub zakładają własne mrowiska.   
 • Do rodzaju Yavnella zaliczany jest jeszcze jeden gatunek mrówki, min. Yavnella argamani.
Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Yavnella_indica
-https://en.wikipedia.org/wiki/Yavnella_indica
-https://sv.wikipedia.org/wiki/Yavnella_indica

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz