niedziela, 2 lutego 2014

Zorilla libijska - zwana afrykańską łasicą.

inne nazwy: zorilla subsaharyjska*, zorilla saharyjska* 


 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ssaki
 • Rząd: Drapieżne
 • Rodzina: Łasicowate
 • Gatunek: Zorilla libijska(Ictonyx libyca)


 • Występowanie

  Zasiedla obrzeża Sahary w Afryce Północnej. Występuje w północnym Egipcie, północnej Libii, północnej Algierii, Tunezji, Maroko(poza górami Atlas), południowej i zachodniej Mauretanii, środkowej Mali, południowej Niger, północnym Nigrze, środkowym Czadzie, południowym i środkowym Sudanie oraz Erytrei. Pojedyncze, odizolowane populacje spotykane w południowo-zachodniej Libii, północno-zachodnim Nigrze, środkowej Nigerii i zachodnim Czadzie. Natomiast wystąpienie zorilli libijskiej w południowo-zachodnim Egipcie nie zostało potwierdzone. Zasiedla głównie obrzeża pustyni, oazy, tereny górzyste o skromnej szacie roślinnej. Czasami widywane na obszarach uprawnych.  

  Ogólny opis 

  Zorilla libijska mierzy przeciętnie 50-70 cm długości ciała wraz z ogonem, przy wysokości ciała ok. 10 cm i wadzę 0,5-0,7 kg. Sierść jest zwykle gruba i gęsta, o czarnym kolorze z białymi, nierównomiernymi pasami. Czasami białe pasy zmywają się z ciemnym włosiem. Czasami spotykane są osobniki o brunatno-szarawym odcieniu na grzbiecie. Kończyny i spód ciała zwykle czarne. Głowa zwykle czarna z białym paskiem powyżej oczu i niewielkim białym obramowaniem w okolicy pyszczka. Gatunek podobny i często mylony z zorillą(Ictonyx striatus), choć ta jest większa, a biały pasek na głowie, często nie jest tak wyraźny(często przerywany, tworząc białe plamy).

  Dymorfizm płciowy

  Słabo zaznaczony. Samce są często większe od samic.

  Populacja i zagrożenia

  Nie jest gatunkiem zagrożonym i klasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski. Jednak jest bardzo rzadko obserwowany, a jego populacja często ulega sezonowym wahaniom. Obecnie polują na niego rdzenne afrykańskie plemiona z Tunezji przekonaniem iż ich mięso przywraca płodność mężczyznom. Rzadko łapany i oswajany, jak w przypadku zorilli(Ictonyx striatus), głównie ze względu iż ta druga występuje znacznie częściej. Obecnie nie są znane poważne zagrożenia dla tego gatunku. Jest objęty ochroną gatunkową na terenach Maroka, Algierii i Tunezji. 

  Pożywienie

  Mięsożerca. Poluje na małe gryzonie, ptaki, młode zające, jaszczurki, węże, płazy, owady i inne bezkręgowce, ptasie i gadzie jaja, padlinę, czasami zabija drób domowy, jeśli zamieszkuje tereny gospodarstw ludzkich.

  Zachowanie

  Prawie i wyłącznie nocny tryb życia, a także samotniczy. Poza okresem godowym, zorilla przejawia zachowania agresywne wobec innych osobników swojego gatunku. Samce, jak i samice przejawiają zachowania terytorializmu, choć na wolności obserwuje się iż prowadzą raczej koczowniczy tryb życia. Dzień zwykle spędzają w szczelinach skalnych, pustych pniach drzew lub norach samodzielnie wykopanych, lub zagarniętych. Dobrze pływają i wspinają się po drzewach, lecz zwykle wolą przebywać na ziemi. W razie zagrożenia, posiadają kilka mechanizmów obronnych. Po pierwsze warczy i puszy ogon w ostateczności wydaje z siebie głośny, nieprzyjemny pisk, po drugie jeśli to nie zadziała, dzięki swojemu wrodzonemu refleksowi, atakuje tył ciała zwierzęcia. Kiedy zostaje zaatakowany przez większe zwierzę, jak np. lew, udaje martwego, wydzielając z siebie nieprzyjemną woń. W ostateczności jeśli poprzednie mechanizmy nie zadziałały, tryska z gruczołu odbytowego nieprzyjemną w smaku i woni cieczą, zwykle celując w oczy. Ze względu na skromne obserwację na wolności, gatunek jest dość słabo poznany.

  Rozród

  Na wolności zachowania rozrodcze nie były obserwowane. W niewoli okres rozrodczy przypada wczesną wiosną, lub późnym latem. Samce zwykle toczą między sobą zażarte walki o samice. W okresie rozrodczym samice nie przejawiają zachowań agresywnych. Ciąża trwa ok. 36 dni, po czym samica rodzi zwykle 1-4 młode w norze. Noworodki zorilli ważą przeciętnie 15 gramów oraz są ślepe i bezwłose. Po 20 dniach pojawia się futro, po 30 dniach pierwsze kły, a po 40 otwierają się oczy. Przez pierwsze 9 tygodni młode są całkowicie zależne od matki, a po upływie 18 tygodni zwykle stają się samodzielne i opuszczają matkę. Dojrzałość płciową uzyskują w wieku 20-30 tygodni. Zorille libijskie odchowują jeden miot rocznie.

  Naturalni wrogowie

  Duże drapieżne ssaki, jak np. lwy, lamparty, hieny, ptaki drapieżne, a także psy domowe. Jednak rzadko staje się celem polowania, ze względu na barwy ostrzegawcze(biały i czarny, oznaczają iż zwierzę produkuje nieprzyjemną substancję) oraz mechanizmy obronne.

  Długość życia

  Brak danych. Prawdopodobnie około 15 lat.

  Znaczenie dla człowieka

  Obiekt polowań rdzennych plemion w Tunezji, ze względu na przekonanie iż przywraca płodność mężczyzną. Czasami trzymany jako zwierzę domowe, często także usuwane są gruczołu zapachowe z odbytu. Niepożądane zwierzę na fermach drobiu i królików. Jednak cenione w pobliżu gospodarstw rolnych i pastwiskach, ze względu na regulację liczby gryzoni i owadów.

  Ciekawostki 

  • Obserwowano zorille, kiedy próbowały odganiać inne zwierzęta od swojej zdobyczy, nawet te wielkości lwa.
  • Niektóre plemiona afrykańskie używają wydzielin zorilli w celu ukrycia swojego zapachu w czasie polowań.
  • Zorille wyspecjalizowały takie same mechanizmy obronne, jak amerykańskie skunksy.
  • Rodzaj Ictonyx liczy dwa gatunki z rodziny łasicowatych min. zorille(Ictonyx striatus) i zorille libijską.
  Bibliografia-http://www.iucnredlist.org/details/41645/0
  -https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorilla_libijska
  -https://en.wikipedia.org/wiki/Saharan_striped_polecat

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz