piątek, 30 maja 2014

Białoczółka szarogłowa - ptak z buszu

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ptaki
 • Rząd: Wróblowe
 • Rodzina: Buszówkowate
 • Gatunek: Białoczółka szarogłowa(Aphelocephala pectoralis)

Występowanie

Występuje w północnej i środkowej części Australii Południowej, min. w okolicy miast Oodnadatta, Coober Pedy, Mt Lyndhurst i Port Augusta. Preferuje górzyste tereny otwarte, porośnięte roślinnością typu scrub(min. Chenopodium i Maireana) o kamienisty krajobrazie.

Ogólny opis

Niewielki ptak mierzący przeciętnie 9-10 cm długości ciała, przy ok. 9 gramach wagi. Przednia cześć głowy i gardło białe, natomiast czubek i boki szarobrązowe, z wyraźnym, czarnym paskiem ciągnącym się przez czoło ptaka. Pierś, grzbiet i boki ptaka koloru kasztanowego, natomiast brzuch i kuper białe. Skrzydła i ogon koloru szarobrązowego. Nogi i dziób ciemnobrązowe, czarniawe. Oczy jasnoszare.

Dymorfizm płciowy

Brak danych.

Populacja i zagrożenia

Gatunek klasyfikowany jako bliski zagrożenia, głównie ze względu na niewielki obszar występowania, oraz niszczenie naturalnego siedliska, poprzez nadmierny wypas bydła i wprowadzonych królików, które niszczą wieloletnie krzewy np. bardzo wrażliwy gatunek Maireana astrotricha. Jednak ostatni spadek populacji królików, doprowadził do zwiększenia się ilości suchej roślinności i zwiększenia zagrożenia pożarami, które niszczą znaczny obszar występowania ptaka. Obecnie ptak jest uznawany za wymarły na kilku obszarach. Dodatkowym zagrożeniem jest wzrost działalności górniczej w Australii Południowej w ostatnich latach, co w przyszłości może zniszczyć znaczny obszar na którym występuje białoczółka szarogłowa. Populacja ptaka obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie i szacowana jest na ok. 9 tysięcy dorosłych osobników. Teren występowania tego gatunku w Bulgunnia Station jest zaliczany do Ostoi ptaków IBA, a w przyszłości planuje się monitorować siedlisko życia białoczółki i kontrolować pożary. Gatunek lokalnie uznawany za rzadki. Nie ma potwierdzonych danych na temat przetrzymywania tego ptaka w niewoli.

Pożywienie

Głównie nasiona traw i krzewów znajdowanych na ziemi, a także drobne stawonogi.

Zachowanie

Słabo poznane. Gatunek spotykany raczej samotnie, lub w parach(rzadziej w grupach). Aktywny podczas dnia. Żeruje na ziemi, wyszukując pożywienia. Nie migruje, choć może lokalnie wędrować w okresie nasilonej suszy, przy niewystarczających zasobach żywności. Wydaje z siebie ćwierk, przypominający "słiiii".

Rozród

Słabo poznany. W okresie godowym, który przypuszczalnie przypada od sierpnia do września, ptaki wykonują pokazowe loty i śpiewają, przyciągając partnera. Gniazdo typu kulistego, z wejściem przypominającym rurę. Samica składa ok. 3-4 brązowo nakrapiane jajka. Pisklętami opiekują się oboje rodzice.

Naturalni wrogowie

Przypuszczalnie węże i warany. Obecnie mogą być także narażone na ataki ze strony kotów.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Gatunek nie ma szczególnego znaczenia dla człowieka.

Ciekawostki


 • Jest dosyć słabo poznanym gatunkiem.
 • Został opisany w 1871 roku przez angielskiego ornitologa John'a Gould'a.
 • Bulgunnia Station(obszar na południowy-zachód od Coober Pedy) jest ważnym obszarem na którym występuje duża populacja białoczółki szarogłowej. Został on zakwalifikowany do Ostoi ptaków IBA.
 • W przeciwieństwie do innych przedstawicieli rodziny buszówkowatych, białoczółki są w dużej mierze roślinożerne(zjadają głównie nasiona).
 • Do rodzaju Aphelocephala poza białoczółką szarogłową, zalicza się jeszcze 2 gatunki ptaków min. białoczółkę brązową(Aphelocephala leucopsis) i białoczółkę obrożną(Aphelocephala nigricincta).
Bibliografia:
-http://www.hbw.com/species/chestnut-breasted-whiteface-aphelocephala-pectoralis
-https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut-breasted_whiteface

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz