piątek, 13 czerwca 2014

Incilius peripatetes - słabo poznana i prawie wymarła


  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Płazy
  • Rząd: Płazy bezogonowe
  • Rodzina: Ropuchowate
  • Gatunek: Incilius peripatetes

Występowanie

Znany jedynie z dwóch miejsc na terenie Panamy min. z La Amistad International Park, obszarze chronionym na terenie transgranicznym Kostaryki i Panamy i z Cerro Bollo w środkowo-zachodniej części Kordyliery Środkowej w Panamie. Występuje na terenie górskich lasów tropikalnych, na wysokości 1500-1850 m n.p.m.

Ogólny opis

Ropucha mierzy ok. 4-6 cm długości ciała(samce maksymalnie do ok. 5 cm). Skóra brunatna, chropowata, czasami z ciemnymi plamami. Brak dokładniejszych danych na temat opisu płaza.

Dymorfizm płciowy

Samice większe, zwykle o ok. 1 cm.

Populacja i zagrożenia

Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym, bardzo rzadko spotykanym i słabo poznanym. Populacja ropuchy drastycznie spadła przypuszczalnie przez rozpowszechniającej się choroby grzybiczej chytridiomycosis. Możliwe ich płaz wymarł iż nie jest spotykany ostatnimi czasy. Niszczenie siedliska płaza, pod pastwiska jest także poważnym zagrożeniem. Przypuszczalnie jego populacja jest bardzo mała(jeśli nadal istnieje, jest bardzo mała), choć nie została oszacowana ilościowo.

Pożywienie

Przypuszczalnie małe bezkręgowce.

Zachowanie

brak danych. Przypuszczalnie większość życia, osobniki dorosłe spędzają w swoich norach.

Rozród

brak danych. Przypuszczalnie okres godowy przypada w porze deszczowej. Osobniki dorosłe opuszczają wtedy swoje nory i udają się nad zbiorniki wodne, odbyć gody. Skrzek składany jest przypuszczalnie w małych, sezonowych zbiornikach wodnych w ilości ok. 90 jajeczek. Inkubacja trwa ok. 5 dni, natomiast całkowita metamorfoza ok. 60 dni, tak jak przypuszczalnie u blisko spokrewnionych gatunków.

Naturalni wrogowie

brak danych.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Gatunek nie posiada szczególnego znaczenia dla człowieka.

Ciekawostki


  • Jest jednym z najmniej poznanych płazów. 
  • Ropucha została opisana w 1972 roku przez amerykańskiego herpetologa Jay'a Mathers'a Savage.
  • Rodzaj Incilius liczy obecnie 40 gatunków ropuch, min. z wymarłą ropuszką pomarańczową(Incilius periglenes). Najbliższymi krewnymi Incilius peripatetes, są także poważnie zagrożone Incilius fastidiosus i Incilius holdridgei. Czasami klasyfikowana do rodzaju Bufo z 150-250 przedstawicielami.  
Bibliografia:
-http://www.iucnredlist.org/details/54730/0
-https://es.wikipedia.org/wiki/Incilius_peripatetes
-https://en.wikipedia.org/wiki/Almirante_Trail_toad

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz