niedziela, 22 czerwca 2014

Paraphysornis brasiliensis - brazylijki ptak grozy

 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Ptaki
 • Rząd: Kariamy
 • Rodzina: Phorusrhacidae
 • Gatunek: Paraphysornis brasiliensis

Występowanie

Paraphysornis brasiliensis zamieszkiwał tereny południowo-wschodniej Brazylii, przypuszczalnie głównie dolinę Vale do Paraíba, pod koniec oligocenu 22-23 milionów lat temu. Przypuszczalnie preferował tereny otwarte prerie i sawanny.

Ogólny opis

Był dużym i masywnym gatunkiem ptaka, osiągającym 2,4 metra wysokości w tym 60 cm długości czaszki, przy wadze ok. 180 kg. Dziób ptaka był bardzo masywny, przystosowany do szarpania mięsa i kruszenia kości. Szyja dosyć długa, skrzydła uwstecznione, małe i niezdolne do uniesienia ptaka. Nogi masywne, długie, przystosowane do biegu, a długie szpony na palcach mogły zadawać śmiertelne rany. Jako jeden z niewielu prehistorycznych zwierząt, został opisany w oparciu o niemal kompletny szkielet.

Dymorfizm płciowy

Przypuszczalnie wyraźny. Dymorfizm dotyczył wielkości. Przypuszczalnie samce był większe, choć jest to kwestia sporna.

Pożywienie

Mięsożerny. Przypuszczalnie był dominującym drapieżnikiem pod koniec oligocenu i mógł polować na duże zwierzęta wielkości Astrapotherium(wielkości hipopotama), a także na niewielkie jaszczurki i węże, oraz mógł przypuszczalnie żywić się padliną.

Zachowanie

Prowadził przypuszczalnie dzienny i samotniczy tryb życia. Swoje ofiary atakował z zasadzki, łapiąc je po krótkim pościgu. Niektórzy badacze sugerują iż nie mógł osiągać znacznych prędkości, dlatego wybierał zwierzęta powolne, osłabione i młode. Nie posiadał widzenia stereoskopowego, co przypuszczalnie było utrudnieniem podczas pościgu za zwierzyną. Swoje ofiary zabijał masywnym dziobem, przytrzymując je swoimi nogami. Prawdopodobnie nie gardził padliną, a także zdobyczą odbieraną mniejszym drapieżnikom.

Rozród

brak danych.

Naturalni wrogowie

Zapewne konkurował o ofiary z thylacosmilusem, krokodylami z rodziny Sebecidae i gigantycznymi wężami z rodziny Madtsoiidae. Przypuszczalnie później także koty z rodzaju Smilodon.

Długość życia

brak danych.

Przyczyny wymarcia 

Niejasne. Odnaleziono jedynie jeden szkielet Paraphysornis brasiliensis oszacowany na 22-23 mln lat. Możliwe iż przetrwał do wczesnego pliocenu ok. 2,5 mln lat temu, kiedy wymarło większość ptaków z rodziny Phorusrhacids z powody przywędrowania przez Przesmyk Panamski bardziej przystosowanych drapieżników, min. kotów Smilodon, choć niektórzy badacze sądzą iż Paraphysornis brasiliensis wymarł przed pojawieniem się Argentavis magnificens.

Ciekawostki


 • Gatunek znany jedynie z jednego, niemal kompletnego(w 75%) szkieletu odnalezionego w formacji Tremembe w stanie São Paulo(Brazylia). Obecnie szkielet jest wystawiony w muzeum Rio de Janeiro.
 • Opisany w 1982 roku przez brazylijskiego paleontologa Mark'a Ferraz'a Herculano Alvarenga.
 • Przypuszczalnie współistniał z Phorusrhacos longissimus zamieszkującym Patagonię.
 • Niektórzy badacze sądzą iż ptaki z rodziny Phorusrhacidae pochodzą od teropodów, które przetrwały wymieranie kredowe.
 • Phorusrhacidae zwane są z angielskiego "terror birds", czyli ptaki grozy, ze względu na swoją wielkość, wielki i masywny dziób oraz duże szpony.
 • Rodzaj Paraphysornis jest monotypowy. Najbliższego krewnego Paraphysornis brasiliensis można szukać wśród Physornis fortis i Brontornis burmeisteri.
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Paraphysornis
-https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraphysornis_brasiliensis
-http://prehistoric-fauna.com/Paraphysornis-brasiliensis
-http://www.prehistoric-wildlife.com/species/p/paraphysornis.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz