poniedziałek, 30 czerwca 2014

Medicago pironae - lucerna z Włoch.

  • Królestwo: Rośliny 
  • Podkrólestwo: Rośliny naczyniowe 
  • Klasa: Okrytonasienne
  • Rząd: Bobowce
  • Rodzina: Bobowate
  • Gatunek: Medicago pironae

Występowanie

Występuje we Włoszech, głównie w północno-wschodniej części kraju(granica włosko-słoweńska) . Roślina spotykana także na terenach przygranicznych chorwacko-słoweńskich. Zamieszkuje zwykle skaliste zbocza, na terenach podgórskich. Zwykle wyrasta w sąsiedztwie niskich krzewów.

Ogólny opis

Jednoroczna roślina, silnie rozkrzewiona. Łodyga zwykle podniesiona, choć nierzadko położona o długości ok. 20 cm. Liście złożona, trójlistkowe i odwrotnie jajowate.

Rozmnażanie

Słabo poznane. Kwiaty motylkowe, żółte, wyrastające z kątków liści na wielokwiatowej główce. Strąki ślimakowato zakręcone z rzędem kolców. Nasiona drobne i nerkowate.

Zagrożenia

Gatunek klasyfikowany jako bliski zagrożeniu. Mimo iż nie ma danych na temat trendu populacji tego gatunku, to ze względu na mały i ograniczony zakres występowania, oraz wrażliwość na zagrożenia związane rozwojem rolnictwa, urbanizacji, turystyki i trekkingu(teren na którym występuje roślina jest bardzo wrażliwy na bodźce fizyczne, prowadzące do osuwisk) roślina może w przyszłości zostać zakwalifikowana jako zagrożona. Obecnie gatunek wprowadzany jest w niektóre rejony, przy pomocy banków genów. Roślina uprawiana ex situ.

Długość życia

Roślina jednoroczna.

Znaczenie dla człowieka

Podlega programowi ochrony zasobów genetycznych w bankach genów. Ochraniana ex situ.

Warunki uprawy

brak danych.

Ciekawostki


  • Gen Medicago pironae został użyty do stworzenia odmiany lucerny siewnej Medicago sativa ssp. sativa. 
  • Lucerna(Medicago) mimo dużego zróżnicowania gatunkowego, ponad 100 gatunków, występuje jedynie na kontynentach Starego Świata.
  • Do rodzaju Medicago zaliczana jest min. lucerna siewna(Medicago sativa), lucerna nerkowata(Medicago lupulina) i lucerna sztywna(Medicago rigidula).
Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucerna_(ro%C5%9Blina)
-https://la.wikipedia.org/wiki/Medicago
-http://www.iucnredlist.org/details/176605/0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz