poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Ateryna Boyera - mała, przybrzeżna rybka

inne nazwy: ateryna zwyczajna, ateryna śródziemnomorska
  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Promieniopłetwe
  • Rząd: Aterynokształtne
  • Rodzina: Aterynowate
  • Gatunek: Ateryna Boyera(Atherina boyeri)

Występowanie

Występuje wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, Czarnego, Azowskiego i w Morzu Kaspijskim, a także we wschodnim Atlantyku północnego wybrzeża Maroko po ujście Loary(Francja). Izolowane populacje występują także u wybrzeży Wielkiej Brytanii i Holandii. Zamieszkuje także wody słodkie, min. rzekę Gwadalkiwir(Francja) i Tag(Hiszpania i Portugalia), lagunę Santo André(Portugalia), jezioro Trichonida(Grecja). Ryba wprowadzona do Jeziora Aralskiego, jeziora Trasimeno(Włochy), jak i przypuszczalnie do innych jezior na terenie Włoch. Przypuszczalnie w rzece Tag gatunek wymarły. Zamieszkuje zwykle płytkie wody przybrzeżne i ujścia rzek, słodkowodne rzeki(wolno płynące), jeziora i rozlewiska. Zimą schodzi na głębsze wody.

Ogólny opis

Jest małą, smukłą i silnie wydłużoną rybą, osiągającą przeciętnie 12 cm długości ciała(maksymalnie do 20 cm). Otwór gębowy proporcjonalnie duży, skierowany ukośnie ku górze. Pysk spiczasto zakończony. Oczy dosyć duże. Przeźroczyste, lekko srebrnawe łuski są średniej wielkości z ciemnopunktowymi krawędziami. Płetwy niewielkie i przeźroczyste. Pierwsza grzbietowa posiada 7-8 promieni, druga 11, a odbytowa 11-15. Druga płetwa grzbietowa i płetwa odbytowa położone są na tej samej wysokości. Na boku ryby widoczna srebrna wstęga. Linia boczna ryby posiada 45 łusek. Brzuch ryby srebrnobiały.

Dymorfizm płciowy

Brak wyraźnego.

Populacja i zagrożenia

Ryba nie jest gatunkiem zagrożonym, powszechnie występującym na swoim zasięgu. Nie oceniono ilościowo wielkości populacji ateryny zwyczajnej, lecz uważana jest za rybę pospolitą. Klasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski. Powszechnie łowiona w Katalonii, Oksytanii, Grecji i Turcji. Przypuszczalnie wymarła w rzece Tag, lecz bliższe dane o przyczynie nie są znane.

Pożywienie

Głównie plankton i ikra ryb. Podgatunek Atherina mochon pontica pobiera także pokarm z dna.

Zachowanie

Jest rybą stadną, tworzącą niewielkie ławice, żyjącą blisko brzegu. Unikając zagrożenia głównie bazują na swoim refleksie i szybkości. W okresie zimowym przenoszą się na głębsze i cieplejsze partie zbiornika.

Rozród

Trze się zwykle od kwietnia do lipca, lecz populacje słodkowodne mogą przyjmować inne okresy godowe np. populacja w rzece Gwadalkiwir trze się na przełomie kwietnia i czerwca, a populacja z jeziora Trichonis od marca do października. Ryby zwykle wyszukują miejsca porośniętego glonami i roślinnością wodną blisko brzegu. Odnotowano także u niektórych populacji migrację w okolice ujść rzek. Ikra składana jest w postaci nitkowatych bisiorów, które przyklejają się do pobliskich roślin i glonów. Wykluty w krótkim czasie narybek jest pelagiczny, tworzy stadka w pobliżu brzegu. Okres dojrzałości ryby przypada w 1-2 roku życia.

Naturalni wrogowie

Większe ryby, meduzy itp.

Długość życia

do 4 lat.

Znaczenie dla człowieka

Masowo poławiane, używane w kuchni katalońskiej, oksytańskiej, greckiej i tureckiej. Zwykle obłożone mąką pszenną i smażone w oliwie z oliwek. Czasami spotykane jako zwierzę akwariowe, choć nie wykazuje walorów ozdobnych.

Ciekawostki


  • Wyróżnia się 2 podgatunki ateryny Boyera min. ateryna kaspijska(Atherina boyeri caspia) z Morza Kaspijskiego i ateryna czarnomorska(Atherina boyeri pontica) z Morza Czarnego i Azowskiego.
  • Została opisana w 1810 roku przez francuskiego przyrodnika Antoine Risso.
  • Czasami można spotkać się z nazwą synonimiczną Atherina mochon.
  • Do rodzaju Atherina zaliczanych jest 5 gatunków ryb, min. ateryna Boyera, ateryna atlantycka(Atherina hepsetus), ateryna(Atherina presbyter), Atherina breviceps i Atherina lopeziana.
Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateryna_Boyera
-https://en.wikipedia.org/wiki/Big-scale_sand_smelt
-http://www.fishbase.org/summary/1696
-http://www.iucnredlist.org/details/2352/0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz