piątek, 11 kwietnia 2014

Żararaka brazylijska - wąż doktora Brazila

inne nazwy: żararaka Brazil'a*
 • Królestwo: Zwierzęta
 • Podtyp: Kręgowce
 • Gromada: Gady
 • Rząd: Łuskonośne
 • Rodzina: Żmijowate
 • Gatunek: Żararaka brazylijska(Bothrops brazili)

Występowanie

Zasiedla gęste lasy tropikalne północnej Boliwii, Brazylii, Gujany Francuskiej, Surinamu, Gujany, południowej i wschodniej Wenezueli, wschodniego Ekwadoru, wschodniego Peru i południowej Kolumbii.

Ogólny opis

Mierzy przeciętnie 70-90 cm długości ciała, choć notowano osobniki o długości 150 cm. Łuski zwykle koloru szarego, brązowego, lub jasnobrązowego z szerokimi, zwykle popielatymi plamami. Pojedyncza plama rozciąga się od grzbietu po boki ciała węża, występują zwykle w liczbie od 9 do 16. Strona brzuszna jasna. Ogon zwykle koloru reszty ciała, choć u niektórych osobników porze być całkowicie czarny. Na głowie zwykle nie występują plamy, choć można się doszukać delikatnych, słabo widocznych pasków. Charakterystyczny rząd kolczastych łusek nad oczami. Pod oczami występują jamki, które rejestrują różnicę temperaturowe.

Dymorfizm płciowy

Samice nieco większe od samców.

Populacja i zagrożenia

Nie podlega klasyfikacji w stopniach zagrożenia, przypuszczalnie nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Nie podejmowano badań w celu ustalenia stanu populacji tego gatunku. Rzadko trzymany w niewoli.

Pożywienie

Głównie gryzonie, małe ptaki, jaszczurki i żaby.

Zachowanie

Gatunek słabo poznany. Ekologia gatunku jest obecnie słabo poznana. Jest gatunkiem o nocnym trybie życia, potrafiącym sprawnie poruszać się w koronach drzew, gdzie często poszukuje gniazd ptaków. Zwykle w bezruchu czeka na przechodzącą ofiarę, aby jednym ukąszeniem wstrzyknąć jej zabójczy jad. Następnie używając receptorów ciepła, śledzi ofiarę, aby spożyć ją już martwą, lub umierającą. Wąż nie jest agresywny i w razie zagrożenia ucieka. Nie odnotowano pokąsań przez ten gatunek węża.

Rozród

brak danych. Przypuszczalnie jak wszystkie żararaki jest jajożyworodny.

Naturalni wrogowie

Przypuszczalnie niektóre ptaki drapieżne i oposy.

Długość życia

Przypuszczalnie ok. 15 lat.

Znaczenie dla człowieka

Rzadko przetrzymywany w niewoli. Jad węża jest groźny dla człowieka, lecz nie odnotowano ataków tego węża na ludzi.

Ciekawostki


 • Przypuszczalnie polska nazwa "żararaka brazylijska" jest nazwą błędnie przetłumaczonej nazwy łacińskiej tego gatunku  Bothrops brazili. Epitet gatunkowy "brazili" nie odnosi się do państwa brazylijskiego, lecz nazwiska brazylijskiego doktora nauk medycznych Vital'a Brazil'a, na którego część został nazwany wąż.
 • Gatunek bardzo słabo poznany. Czasami spotykany w niewoli. Nie są znane próby rozmnażanie tego węża w niewoli.
 • Został opisany w 1954 roku przez belgijskiego herpetologa Alphonse Richard'a Hoge.
 • Nie wyróżnia się podgatunków tej żararaki, lecz odmienne ubarwienie w poszczególnych populacjach tego węża, może być w przyszłości przyczyną wyróżnienia poszczególnych podgatunków tego węża, lub nawet osobnych gatunków.
 • Rodzaj liczy 32 gatunki żararak min. żararakę lancetowatą(Bothrops atrox), żararakę jararaca*(Bothrops jararaca) i żararakę boliwijską*(Bothrops sanctaecrucis).
Film przedstawiający żararakę brazylijską: https://www.youtube.com/watch?v=E1cJKJMFxTU

Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Bothrops_brazili
-http://eol.org/pages/453980/overview

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz