poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Trębacz skryty - leśny, rzadki sokół

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Ptaki
  • Rząd: Sokołowe
  • Rodzina: Sokołowate
  • Gatunek: Trębacz skryty(Micrastur mintoni)

Występowanie

Zamieszkuje Amazońskie lasy deszczowe w północno-wschodniej Boliwii, oraz Brazylii zachodniej i północno-wschodniej(głównie stan Pará).

Ogólny opis

Jest niewielkim ptakiem drapieżnym, osiągającym 30-35 cm długości ciała przy wadze 170-250 gramów. Upierzenie ptaka jest popielate z jasnym brzuchem i piersią na której występuje charakterystyczne, ciemne prążkowanie, czasami sięgające aż po nogi sokoła. Skrzydła proporcjonalnie krótkie i ciemnopopielate, natomiast ogon rozłożysty, ciemnoszary z jedną białą przepaską oraz białym końcem. Charakterystyczna naga skóra wokół oczu i dzioba, z intensywnym pomarańczowym zabarwieniem. Nogi dosyć długie, pomarańczowe, natomiast dziób czarny. Tęczówka oka biała. Bardzo podobny do trębacza popielatego(od którego został wyodrębniony), niegdyś traktowane jako gatunki bliźniacze(nieodróżnialne morfologicznie), jednak po dokładniejszych badaniach odkryto iż trębacz skryty posiada jedynie jedną biała przepaskę na ogonie, natomiast trębacz popielaty dwie. Osobniki młodociane koloru brunatnoszarego.

Dymorfizm płciowy

brak danych. Przypuszczalnie brak.

Populacja i zagrożenia

Nie podejmowano prób w celu oszacowania populacji tego gatunku, głównie ze względu na dosyć rzadkie obserwację tego ptaka. Klasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski, ze względu na dosyć szeroki zakres występowania. Obserwowany dosyć rzadko. Przypuszczalnie niegdyś obserwowany w lesie atlantyckim(Brazylia wschodnia), jednak obecnie nie widuje się go tam, możliwe więc iż wymarł w tym rejonie. Ocenia się iż przez nadmierny wyrąb lasu jego populacja może maleć. Nie odnotowano jego przetrzymywania w niewoli.

Pożywienie

brak danych. Przypuszczalnie małe gady i bezkręgowce. Sporadycznie małe ptaki.

Zachowanie

Słabo poznane. Gatunek skryty, unikający kontaktu z człowiekiem. Zwykle o świcie i zmierzchu przesiaduje na wyższych partiach drzew wydając charakterystyczne odgłosy, pojedyncze ky ky ky..., lub szybkie kykykykrrrry. Ten ostatni przypuszczalnie wydobywany jest w okresie godowym. Przypuszczalnie jak większość trębaczy, poluje w dolnej części lasu. Zwykle czeka na gałęzi na przechodzącą ofiarę, wtedy szybkim lotem ślizgowym łapie zwierzę. Czasami poszukuje ofiar przeczesując runo leśne, zwłaszcza owadów i innych bezkręgowców(np. mrówek), często goni wtedy ofiarę pieszo. Przypuszczalnie jaskrawe ubarwienie skóry w okolicy oka i dzioba ma na celu zwabienie zaciekawionych ptaków. Jest ptakiem terytorialnym, żyjącym samotnie, lub w parach.

Rozród

brak danych. Przypuszczalnie jak inni przedstawiciele rodzaju Micrastur, buduje gniazdo w dziupli drzewa. Odgłosy godowe słyszalne zwykle we wrześniu, podczas pory suchej. Przypuszczalnie monogamiczne. Składają od 2 do 3 jaj z których po ok. 35 dniach wykluwają się pisklęta, które po ok. 40 dniach potrafią już latać.

Naturalni wrogowie

Przypuszczalnie większe ptaki drapieżne, węże, kotowate itp.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Nie posiada szczególnego znaczenia dla człowieka.

Ciekawostki

  • Został opisany w 2003 roku przez Andrew'a Whittaker'a. Wcześniej uważany za trębacza popielatego(Micrastur gilvicollis), do którego jest bardzo podobny. Jednak odmienne odgłosy, oraz inne zabarwienie ogona(okryto nieco później) były wystarczające, aby wyodrębnić go jako osobny gatunek.
  • Wszystkie gatunki trębaczy prowadzą skryty tryb życia, a ich odgłosy są zwykle jedynym dowodem na ich obecność.
  • W przeciwieństwie do innych sokołów, trębacze nie wykorzystują gniazd innych ptaków, a budują własne, zwykle w dziuplach.  
  • Do rodzaju Micrastur klasyfikowanych jest 7 gatunków trębaczy min. trębacz skryty, trębacz popielaty(Micrastur gilvicollis), trębacz prążkowany(Micrastur ruficollis), trębacz szarogardły(Micrastur plumbeus), trębacz obrożny(Micrastur buckleyi), trębacz zmienny(Micrastur semitorquatus) i trębacz białobrzuchy(Micrastur mirandollei). Do podrodziny trębaczy zaliczana jest jeszcze jedna, monotypowa rodzina Herpetotheres z trębaczem chichotliwym(Herpetotheres cachinnans).
Bibliografia:
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%99bacz_skryty
-https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptic_forest_falcon
-http://www.hbw.com/species/cryptic-forest-falcon-micrastur-mintoni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz