sobota, 5 kwietnia 2014

Puzanek wielkooki - śledź z Wołgi

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Promieniopłetwe
  • Rząd: Śledziokształtne
  • Rodzina: Śledziowate
  • Gatunek: Puzanek wielkooki(Alosa saposchnikowii)

Występowanie

Występuje w północnej części Morza Kaspijskiego, wpływając do delty Wołgi. Zimuje na południowej części Morza Kaspijskiego. Przebywa głównie w wodach przybrzeżnych.

Ogólny opis

Przeciętna długość ciał tej ryby wynosi 20-30 cm, choć notowano osobniki o 35 cm długości ciała. Grzbiet zielonkawy, lub niebieskawy o lśniącym połysku, natomiast boki i strona brzuszna ryby srebrzyste. Czasami można zauważyć czarną plamę na boku ryby za wieczkiem skrzelowym, lecz nie zawsze ona występuje. Brak linii bocznej. Otwór gębowy dosyć duży, z szczęką dolną sięgająca do tylnej krawędzi oka. Silnie uzębienie z 26-41 grubymi i długimi skrzelowymi wyrostkami filtracyjnymi. Oczy duże, a łuski delikatne i kuliste. Kształt ciała typowo śledziowaty.

Dymorfizm płciowy

Przypuszczalnie samice nieco większe.

Populacja i zagrożenia

Nie podlega klasyfikacji w stopniach zagrożenia i wydaje się dosyć powszechnym gatunkiem ryby. Czasami poławiany.

Pożywienie

Głównie skorupiaki i małe ryby.

Zachowanie   

Jest rybą stadną, żyjącą w dużych ławicach i sezonowo wędrowną. Na północ Morza Kaspijskiego przybywa w kwietniu, a trze się w deltach, tolerując wodę słonawą, lecz nigdy nie wpływa w górę rzek. Niektóre młodsze osobniki mogą zimować na północy. Potrafi wykryć ultradźwięki, dlatego jest trudną zdobyczą dla delfinów.

Rozród

Tarło odbywa się w kwietniu-maju. Ryby wpływają do ujść rzek(zwłaszcza Wołgi), gdzie trą się na głębokości 1-6 metra. Zwykle później umierają z wyczerpania, choć niektóre przeżywają do następnego tarła. Samica może uwolnić ponad 20 tysięcy ikry, która następnie unosi się w pelagialu. Dojrzałość płciową uzyskują w 4 roku przez samice i w 3 przez samce.

Naturalni wrogowie

Głównie ptaki morskie, foki i większe ryby.

Długość życia

Najstarsze do 7 lat, lecz zazwyczaj giną po pierwszym tarle.

Znaczenie dla człowieka

Poławiana gospodarczo na mniejszą skale, zwykle jedynie lokalnie.

Ciekawostki


  • Ryba podobna do występującego na tym samym obszarze puzanka agrachańskiego(Alosa sphaerocephala), lecz ten jest mniejszy, posiada dłuższe wyrostki filtracyjne, a także bardziej zaokrągloną głowę i słabsze uzębienie.
  • Została opisana w 1887 roku przez niejakiego Grimm'a.
  • Czasami można spotkać się z starszą nazwą łacińską tego gatunku Caspialosa saposhnikovi
  • Jest przedstawicielem rodzaju Alosa liczącego 20-30 gatunków ryb min. parposza(Alosa fallax), śledzia azowskiego(Alosa maeotica) i aloze(Alosa alosa).
Bibliografia:
-https://en.wikipedia.org/wiki/Alosa_saposchnikowii
-http://www.fishbase.org/summary/1585
-http://eol.org/pages/210227/overview

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz