niedziela, 20 kwietnia 2014

Łusecznik junnański - łusecznik z prowincji

  • Królestwo: Zwierzęta
  • Podtyp: Kręgowce
  • Gromada: Płazy
  • Rząd: Płazy beznogie
  • Rodzina: Łusecznikowate
  • Gatunek: Łusecznik junnański*(Ichthyophis bannanicus)

Występowanie

Zamieszkuje południowe Chiny, min. zarejestrowany w prowincjach Junnan(Yingjiang, Xishuangbanna), Kuangsi i Guangdong. Możliwe iż zasiedla także północny Wietnam, Laos i wschodnią Birmę. Spotykany w wilgotnych lasach nizinnych, wzdłuż potoków i strumieni, na plantacjach, terenach zalewowych, zdegradowanych lasach, ogrodach i częściowo zalanych gruntach rolnych.

Ogólny opis

Płaz mierzy ok. 10 cm długości ciała. Z wyglądu przypomina dużą dżdżownicę. Oczy są małe, bez powiek, pokryte cienką warstwą skórną. Pomiędzy oczyma znajduje się para czuciowych macek(czułek), oraz para dziurek nozdrzowych. Wzdłuż korpusu płaza można zliczyć ok. 360 fałd skórnych, przypominających pierścienie. Ciało jest koloru ciemnobrązowego z żółtym pasem ciągnącym się przez boczna część ciała łusecznika, od pyska po ogon.

Dymorfizm płciowy  

Przypuszczalnie brak.

Populacja i zagrożenia

Klasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski. Choć prowadzi skryty tryb życia(spotykany dosyć rzadko), a jego populacja nie została oszacowana, to gatunek występuje dosyć powszechnie np. widywany dosyć często w Xishuangbanna National Reserve. Nie są znane poważne zagrożenia dla tego gatunku. Łatwo przystosowuje się do terenów zurbanizowanych. Niektórzy badacze sugerują iż może być gatunkiem zagrożonym przez nadmierne niszczenie środowiska i zanieczyszczenia, lecz ta hipoteza wymaga potwierdzenia.

Pożywienie

Niewielkie bezkręgowce np. dżdżownice i inne bezkręgowce glebowe. Larwy zwykle glony i plankton, później małe skorupiaki.

Zachowanie

Jest gatunkiem glebowym, zwykle ukrytym w wilgotnej ściółce i runie, nawet do 30 cm pod ziemią. Dosyć twardej głowy używają do rycia w ziemi. Bazują zwykle na dobrym węchu i mackach czuciowych, odbierających sygnały dotykowe i chemiczne. Nie stwierdzono czy wydzielina wytwarzana przez skórę łusecznika jest toksyczna.

Rozród

Okres godowy przypada od maja do kwietnia. U tego gatunku dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego. Samica w niewielkim zagłębieniu w pobliżu wody, składa ok. 30 jaj. Jajka są pokryte śluzem, który chroni je przed wyschnięciem. Samica nie opiekuje się młodymi, ani jajkami. Po wylęgu larwy szybko udają się do źródła wody(czas inkubacji nieznany). Młode przypominają miniaturowych dorosłych, lecz posiadają pletwę na ogonie, oraz trzy pierzaste skrzela zewnętrzne. Nie wiadomo po jakim czasie przybierają postać dorosłą.

Naturalni wrogowie

Przypuszczalnie niektóre ptaki, węże i mrówki.

Długość życia

brak danych.

Znaczenie dla człowieka

Nie posiada szczególnego znaczenia dla człowieka. Czasami trzymany w niewoli, głównie w celach badawczych.

Ciekawostki


  • Został opisany w 1984 roku przez chińskiego herpetologa Da-tong'a Yang'a.
  • W angielskim nazewnictwie znany pod nazwą"Banna caecilian", co można tłumaczyć na "płaz beznogi z Banna", czyli z prefektury autonomicznej Xishuangbanna w prowincji Junnan, na której ten płaz także występuje.
  • Rodzaj Ichthyophis liczy 32 gatunki łuseczników, min. Ichthyophis acuminatus, Ichthyophis laosensis i Ichthyophis tricolor.
Bibliografia:
-http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Ichthyophis&where-species=bannanicus
-https://en.wikipedia.org/wiki/Banna_caecilian
-http://www.iucnredlist.org/details/59609/0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz